bosses ile ilgili cümleler

Bosses are people, too. — Patronlar da insan.

The union bosses are fighting the freeze on wage hikes. — Sendika patronları ücret zammı dondurma mücadelesi veriyorlar.