both of ile ilgili cümleler

I love both of you. — Her ikinizi de severim.

I love both of you. — İkinizi de seviyorum.

both of them smiled. — Onların ikisi de gülümsedi.

I know both of them. — Onların her ikisini de tanıyorum.

I love both of them. — Onların ikisini de severim.

I want both of them. — İkisini de istiyorum.

both of you be quiet. — İkinizde sessiz olun.

both of them are busy. — Onların her ikisi de meşgul.

both of them did that. — Onların ikisi de onu yaptı.

both of them survived. — Onların ikisi de kurtuldu.

both of you are wrong. — İkiniz de hatalısınız.

I lied to both of you. — Her ikinize de yalan söyledim.

Thanks to both of you. — İkinize de teşekkürler.

Thanks to both of you. — İkiniz de sağ olun.

both of them hugged me. — Onların ikisi de bana sarıldı.

Do both of you do that? — İkiniz de onu yapıyor musunuz?

I love both of my sons. — Oğullarımın her ikisini de seviyorum.

I remember both of you. — İkinizi de hatırlıyorum.

I’ll need both of them. — Onların ikisine de ihtiyacım olacak.

I’ll shoot both of you. — İkinizi de vuracağım.

I’m mad at both of you. — Her ikinize de kızgınım.

Tom ignored both of us. — Tom ikimizi de görmezden geldi.

both of them are hungry. — Her ikisi de aç.

Do both of you know Tom? — İkiniz de Tom’u tanıyor musunuz?

I broke both of my arms. — Her iki kolumu da kırdım.

I broke both of my legs. — Her iki bacağımı da kırdım.

I’ll need both of those. — ޞunlardan ikisine ihtiyacım olacak.

What did both of you do? — Siz ikiniz ne yaptınız?

both of them are at home. — Onların her ikisi de evde.

Can both of us stay here? — İkimiz de burada kalabilir miyiz?

Good luck to both of you. — Her ikinize de iyi şanslar.

I agree with both of you. — İkinizle aynı fikirdeyim.

I know both of the girls. — Kızların her ikisini tanıyorum.

Shut up, the both of you. — Her ikiniz de çenenizi kapatın.

Are both of you bachelors? — İkiniz de bekar mısınız?

both of them are confused. — Onların her ikisi de şaşkındı.

both of them are teachers. — İkisi de öğretmen.

both of us are from Tampa. — Her ikimiz de Tampa’lıyız.

both of us has to do that. — İkimiz de bunu yapmak zorundayız.

both of us should do that. — İkimiz de bunu yapmalıyız.

Come with me, both of you. — Siz ikiniz benimle gelin.

I don’t like both of them. — Ben onlarınher ikisini de sevmiyorum.

I want to see both of you. — İkinizi de görmek istiyorum.

I’ll kill the both of you. — İkinizi de öldüreceğim.

I’m happy for both of you. — Ikiniz için de mutluyum.

Tom can’t beat both of us. — Tom ikimizi dövemez.

You can’t kill both of us. — İkimizi öldüremezsin.

both of the doors are open. — Kapıların her ikisi de açık.

both of the rooms are open. — Odaların her ikisi de açık.

both of them are very cute. — Onların her ikisi de sevimli