bottle of ile ilgili cümleler

Give me a bottle of wine. — Bana bir şişe şarap ver.

He drank a bottle of wine. — O bir şişe şarap içti.

I’d like a bottle of soda. — Ben bir şişe soda istiyorum.

We need a bottle of juice. — Bizim bir şişe meyve suyuna ihtiyacımız var.

I brought a bottle of wine. — Bir şişe şarap getirdim.

I have a bottle of whiskey. — Bir şişe viskim var.

I’d like a bottle of water. — Bir şişe su istiyorum.

Let’s open a bottle of wine. — Bir şişe şarap açalım.

Tom opened a bottle of wine. — Tom bir şişe şarap açtı.

We’d like a bottle of rosé. — Biz bir şişe roze şarabı istiyoruz.

I want a bottle of Coca-Cola. — Ben bir şişe coca cola istiyorum.

I want a bottle of Coca-Cola. — Bir şişe Coca-Cola istiyorum.

Let’s split a bottle of wine. — Bir şişe şarabı paylaşalım.

Tom ordered a bottle of wine. — Tom bir şişe şarap ısmarladı.

I opened a bottle of red wine. — Bir şişe kırmızı şarap açtım.

Let’s get a bottle of whiskey. — Bir şişe viski alalım.

This is a good bottle of wine. — Bu iyi bir şişe şarap.

Tom uncorked a bottle of wine. — Tom bir şişe şarabını tıpasını çıkardı.

Another bottle of wine, please. — Bir şişe şarap daha, lütfen.

I bought a bottle of salad oil. — Bir şişe salata yağı aldım.

Tom gave Mary a bottle of wine. — Tom Mary’ye bir şişe şarap verdi.

He drank a whole bottle of milk. — O, bir şişe sütü tamamen içti.

One more bottle of wine, please. — Bir şişe şarap daha, lütfen.

There was a bottle of wine left. — Bir şişe şarap kalmıştı.

Tom bought a bottle of red wine. — Tom bir şişe kırmızı şarap aldı.

Tom brought a bottle of tequila. — Tom bir şişe tekila getirdi.

Tom is holding a bottle of beer. — Tom bir şişe bira tutuyor.

I just uncorked a bottle of wine. — Ben az önce bir şişe şarap açtım.

Open another bottle of Coca-Cola. — Başka bir Coca-Cola şişesi açın.

Tom was holding a bottle of wine. — Tom bir şişe şarap tutuyordu.

We’d like another bottle of wine. — Bir şişe şarap daha istiyoruz.

Tom bought a bottle of cheap wine. — Tom bir şişe ucuz şarap satın aldı.

Tom handed Mary a bottle of pills. — Tom, Mary’ye bir şişe hap verdi.

Tom handed Mary a bottle of water. — Tom, Mary’ye bir şişe su verdi.

Tom opened another bottle of wine. — Tom bir şişe daha şarap açtı.

Tom ordered a bottle of champagne. — Tom Bir şişe şampanya ısmarladı.

How much does a bottle of beer cost? — Bir şişe bira ne kadar?

How much does a bottle of beer cost? — Bir şişe bira kaça?

Tom and Mary split a bottle of wine. — Tom ve Mary bir şişe şarap ayırdı.

He drinks a bottle of beer at dinner. — Akşam yemeğinde bir şişe bira içer.

Let’s start with this bottle of wine. — Bu şarap şişesiyle başlayalım.

Tom bought a bottle of cheap red wine. — Tom bir şişe ucuz kırmızı şarap aldı.

She has a bottle of milk every morning. — O her gün bir şişe süt içer.

There is a bottle of wine on the table. — Masanın üstünde bir şişe şarap var.

Tom took a drink from a bottle of wine. — Tom şarap şişesinden bir yudum aldı.

We should bring another bottle of wine. — Bir şişe daha şarap getirmeliyiz.

I know you’d prefer a bottle of red wine. — Bir şişe kırmızı şarap istediğini biliyorum.

I think I’ll start with a bottle of beer. — Sanırım bir şişe birayla başlayacağım.

There’s only one bottle of red wine left. — Sadece bir şişe kırmızı şarap kaldı.

Tom offered me a very old bottle of wine. — Tom bana çok eski bir şişe şarap sundu.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence