boundary ile ilgili cümleler

The Rhine is the boundary between France and Germany. — Ren, Fransa ve Almanya arasındaki sınırdır.

There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor’s. — Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır.