boy ile ilgili cümleler

He’s a smart boy. — O zeki bir çocuk.

Shut that boy up. — ޞu çocuğu sustur.

The boy has guts. — Çocuk cesur.

The boy ran away. — Çocuk kaçtı.

The boy was full. — Çocuk toktu.

This boy is lazy. — Bu çocuk tembel.

Tom is a bad boy. — Tom kötü bir çocuk.

Tom is a big boy. — Tom büyük bir oğlandır.

Tom is a shy boy. — Tom utangaç bir çocuktur.

Tom’s a nice boy. — Tom güzel bir çocuk.

Where is the boy? — Çocuk nerede?

Which boy is Tom? — Hangi oğlan Tom?

You’re a big boy. — Sen büyük bir erkek çocuksun.

A boy spoke to me. — Bir çocuk benimle konuştu.

He is a smart boy. — O, akıllı bir çocuktur.

I was a boy scout. — Ben bir erkek izciydim.

I’m a big boy now. — Artık büyük bir oğlanım.

I’m a country boy. — Ben bir taşra çocuğuyum.

That boy is smart. — O çocuk akıllıdır.

The boy came back. — Çocuk geri döndü.

The boy was quiet. — Erkek çocuğu sessizdi.

Tom is a good boy. — Tom iyi bir çocuk.

Tom is a kind boy. — Tom nazik bir çocuk.

Tom is a nice boy. — Tom hoş bir oğlan.

Tom is a tall boy. — Tom uzun boylu bir çocuk.

Tom is just a boy. — Tom sadece bir çocuk.

Tom was a bad boy. — Tom kötü bir çocuktu.

Tom was a shy boy. — Tom utangaç bir çocuktu.

You are a bad boy. — Sen kötü bir çocuksun.

You’re a good boy. — Sen iyi bir oğlansın.

You’re a nice boy. — Sen hoş bir çocuksun.

You’re a tall boy. — Sen uzun boylu bir çocuksun.

You’re just a boy. — Sen sadece bir çocuksun.

A boy ran up to me. — Bir çocuk bana doğru koştu.

boy that was close. — Yakın olan çocuk.

Don’t be a bad boy. — Kötü bir çocuk olma.

He is a clever boy. — O zeki bir çocuk.

He’s not a bad boy. — O kötü bir çocuk değil.

Out of my way, boy. — Yolumdan çekil, çocuk.

The boy eats bread. — Çocuk ekmek yiyor.

The boy is jumping. — Çocuk zıplıyor.

The boy is thirsty. — Çocuk susamış.

The boy is thirsty. — Çocuk susamıştır.

The boy kept quiet. — Çocuk sessiz kaldı.

The boy was silent. — Çocuk sessizdi.

This boy is my son. — Bu çocuk benim oğlum.

Tom is a boy Scout. — Tom bir izci.

Tom is a boy scout. — Tom bir erkek izci.

Tom is a happy boy. — Tom mutlu bir çocuk.

Tom is a party boy. — Tom bir parti çocuğu.