boys ile ilgili cümleler

The boys are out. — Çocuklar dışarıdalar.

boys will be boys. — Oğlanlar oğlanlar olacak.

It’s a boys‘ club. — O bir erkekler kulübü.

The boys are fine. — Erkek çocukları iyi.

The boys look sad. — Erkek çocuklar üzgün görünüyor.

These are my boys. — Bunlar benim çocuklarım.

Big boys don’t cry. — Büyük oğlanlar ağlamaz.

boys, be ambitious. — Çocuklar, hırslı olun.

The boys are noisy. — Çocuklar gürültülü.

Where are the boys? — Oğlanlar nerede?

Bring our boys home. — Çocuklarımızı eve getirin.

The boys kept quiet. — Çocuklar sessiz kalmayı sürdürdü.

The boys were quiet. — Çocuklar sakindi.

These boys are wild. — Bu çocuklar vahşi.

Meeting boys is hard. — Erkek çocuklarla tanışmak zordur.

The boys are excited. — Çocuklar heyecanlı.

The boys are thirsty. — Oğlanlar susamış.

The boys worked hard. — Çocuklar çok çalıştı.

This toy is for boys. — Bu oyuncak erkekler için.

We talked about boys. — Erkek çocukları hakkında konuştuk.

All the boys ran away. — Bütün erkekler kaçtılar.

Both boys have autism. — Her iki oğlanın otizmi var.

I don’t like bad boys. — Kötü çocukları sevmem.

I like boys like that. — Öyle çocukları severim.

The boys built a raft. — Çocuklar bir sal yaptı.

The boys were injured. — Erkek çocukları yaralandı.

The other boys smiled. — Diğer çocuklar gülümsedi.

They weren’t all boys. — Onların hepsi erkek çocuğu değildi.

All the boys went away. — Bütün çocuklar uzaklaştı.

All three boys laughed. — Ãœç çocuğun hepsi güldü.

Both boys studied hard. — Her iki çocuk çok çalıştı.

Both boys were rescued. — Her iki çocuk da kurtarıldı.

Do you know those boys? — O çocukları tanıyor musun?

Do you know those boys? — O oğlanları tanıyor musun?

Grab the shovels, boys. — Kürekleri alın çocuklar.

The boys will be happy. — Çocuklar mutlu olacak.

Who are these two boys? — ޞu iki oğlan kim?

All the boys are honest. — Bütün çocuklar dürüst.

All the boys are honest. — Bütün çocuklar dürüsttür.

Can you babysit my boys? — Çocuklarıma bakabilir misin?

I know some of the boys. — Çocuklardan bazılarını tanıyorum.

I’m so proud of my boys. — Benim erkek çocuklarımla gurur duyuyorum.

Most boys know his name. — Birçok çocuk onun adını bilir.

Most boys know his name. — Çoğu genç onun adını bilir.

Most boys like TV games. — Çoğu erkek çocukları TV oyunlarını severler.

Most boys like baseball. — Birçok çocuk beyzbolu sever.

Most boys like baseball. — Çoğu erkek çocuk beysbolu sever.

They’re just young boys. — Onlar sadece genç erkekler.

All the boys looked down. — Bütün erkekler aşağıya baktı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence