dropped out of ile ilgili cümleler

I dropped out of college. — Koleji bıraktım.

She dropped out of school. — O, okuldan kaydını sildirdi.

Tom dropped out of school. — Tom okulu bıraktı.

He dropped out of the club. — O, kulübü bıraktı.

They dropped out of school. — Onlar okuldan ayrıldılar.

Tom dropped out of college. — Tom koleji bıraktı.

Tom dropped out of the race. — Tom yarışı bıraktı.

He dropped out of high school. — O, liseden ayrıldı.

Tom dropped out of high school. — Tom liseyi bıraktı.

A coin dropped out of his pocket. — Onun cebinden madeni para düştü.

Tom dropped out of the tournament. — Tom turnuvayı bıraktı.

Tom dropped out of the competition. — Tom yarışmadan ayrıldı.

I hear Tom has dropped out of school. — Tom’un okuldan ayrıldığını duyuyorum.

Tom dropped out of bartending school. — Tom barmenlik okulundan ayrıldı.

Who told you that I dropped out of school? — Okuldan ayrıldığımı sana kim söyledi.

He dropped out of college in the first year. — İlk yıl üniversiteden ayrıldı.

He dropped out of school in his second year. — İkinci yılında okuldan ayrıldı.

Tom dropped out of school to work full-time. — Tom tam zamanlı çalışmak için okulu bıraktı.

Tom dropped out of school to work full-time. — Tom tam gün çalışmak için okulu bıraktı.

Tom shouldn’t have dropped out of high school. — Tom liseden çıkmamalıydı.

I’ve heard that Tom has dropped out of college. — Tom’un üniversiteden ayrıldığını duydum.

Tom dropped out of college and moved to Boston. — Tom üniversiteyi bıraktı ve Boston’a taşındı.

Tom dropped out of school when he was thirteen. — Tom on üç yaşındayken okuldan ayrıldı.

I dropped out of high school when I was sixteen. — On altı yaşımdayken liseden ayrıldım.

Tom dropped out of college when he was a junior. — Tom üçüncü sınıftayken üniversiteyi terk etti.

Tom dropped out of school to support his family. — Tom ailesini desteklemek için okulu bıraktı.

Tom wondered why Mary had dropped out of school. — Tom Mary’nin okuldan neden çıktığını merak ediyordu.

Tom doesn’t know why Mary dropped out of college. — Tom, Mary’nin neden okuldan ayrıldığını bilmiyor.

I dropped out of school when I was in the 7th grade. — Yedinci sınıftayken okulu bıraktım.

You never told me why you dropped out of high school. — Neden liseden ayrıldığını bana hiç söylemedin.

Tom dropped out of the race when he fell off his bike. — Tom bisikletinden düşünce yarışı bıraktı.

Tom wouldn’t tell me why he had dropped out of school. — Tom bana neden okula gitmediğini söylemedi.

I don’t think Tom knows why Mary dropped out of school. — Mary’nin neden okuldan ayrıldığını Tom’un bildiğini sanmıyorum.

Tom didn’t tell anyone that he’d dropped out of school. — Tom okulu bıraktığını kimseye söylemedi.

Tom dropped out of school and started working when he was thirteen. — Tom on üç yaşındayken okuldan ayrılıp çalışmaya başladı.

He dropped out of college in the first year.

He dropped out of school in his second year.

I dropped out of school when I was in the th grade.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence