enabled ile ilgili cümleler

The scholarship enabled her to study abroad. — Burs onun yurt dışında eğitim yapmasını sağladı.

The scholarship enabled him to study abroad. — Burs onun yurt dışında eğitim yapmasını sağladı.

His high salary enabled him to live in comfort. — Onun yüksek maaşı onun konfor içinde yaşamasını sağladı.

The scholarship enabled her to go to university. — Burs onun üniversiteye gitmesini sağlamıştır.

The prize money enabled me to go on a world cruise. — Ödül parası dünya gezisine gitmeme olanak sağladı.

The new equipment enabled us to finish the work in an hour. — Yeni ekipman işi bir saat içinde bitirmemize olanak sağladı.

His good health enabled him to work till the age of seventy-five. — İyi sağlığı onun yetmiş beş yaşına kadar çalışmasına olanak sağladı.

His intelligence and experience enabled him to deal with the trouble. — Onun zekası ve deneyimi onun sorunla baş etmesini sağladı.

The rise in house prices enabled him to sell his house at a big profit. — Ev fiyatlarındaki artış onun evini büyük bir kârla satmasına olanak sağladı.

His help enabled me to finish the work.

The scholarship enabled her to study abroad.

His health has enabled him to succeed in life.

His high salary enabled him to live in comfort.

The scholarship enabled her to go to university.

Long practice enabled him to speak fluent English.

He studied hard, which enabled him to pass the exam.

His large income enabled him to live in comfort.

minshiruiThe new equipment enabled us to finish the work in an hour.

A spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.

His good health enabled him to work till the age of seventyfive.

My grandfather’s inheritance has enabled us to buy our first house.

Years of practice has enabled me to keep accounts without difficulty.

His intelligence and experience enabled him to deal with the trouble.

His knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.

UFSThis hot weather has enabled me to take my time fixing the roof of our house.

Using a computer has enabled me to do my work much more quickly and efficiently.

The flexible hours of my new job have enabled me to spend more time with my children.

enabled ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve İngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – İleri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence