enables ile ilgili cümleler

His salary enables him to live in comfort. — Maaşı onun konfor içinde yaşamasını sağlar.

Her large income enables her to go to Paris every year. — Onun büyük geliri onun her yıl Paris’e gitmesini sağlıyor.

The new contract enables us to demand whatever we want. — Yeni sözleşme, istediğimiz her şeyi talep etmemizi sağlıyor.

The new subway enables me to get to school in 20 minutes. — Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır.

The property left him by his father enables him to live in comfort. — Babası tarafından ona bırakılan servet onun rahat bir şekilde yaşamasını sağlar.

His wealth enables him to do anything.

His health enables him to work so hard.

Flying enables us go to London in a day.

His salary enables him to live in comfort.

EldadHer large income enables her to go to Paris every year.

The new contract enables us to demand whatever we want.

The new subway enables me to get to school in minutes.

His large income enables him to travel abroad every year.

His knowledge of Chinese enables us to carry out our plan smoothly.

The property left him by his father enables him to live in comfort.

enables ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve İngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – İleri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence