find time ile ilgili cümleler

One can always find time. — İnsan her zaman vakit bulabilir.

I can seldom find time for reading. — Nadiren okuma için zaman bulabilirim.

I can’t find time to read the book. — Kitabı okumak için zaman bulamıyorum.

How do you find time for everything? — Her şey için nasıl zaman buluyorsun?

I cannot find time to read the book. — Kitabı okumak için zaman bulamıyorum.

We can always find time for reading. — Okuma için her zaman vakit bulabiliriz.

How do you find time to do the laundry? — Çamaşır yıkamak için nasıl zaman buluyorsunuz?

How do you manage to find time to do that? — Bunu yapmak için zaman bulmayı nasıl başarıyorsunuz?

I can hardly find time to do that anymore. — Artık onu yapmak için neredeyse hiç zaman bulamıyorum.

How do they manage to find time to do that? — Onu yapmak için zaman bulmayı nasıl başarıyorlar?

I haven’t been able to find time to do that recently. — Son günlerde onu yapacak zaman bulamadım.

Nobody is so busy that they cannot find time to read. — Okumak için zaman bulamayan hiç kimse çok meşgul değildir.

Tom and Mary take every opportunity to find time in their busy schedules to spend time together. — Tom ve Mary birlikte vakit geçirmek için kendi yoğun programları içinde zaman bulmak için her fırsatı değerlendirirler.

I can seldom find time for reading.

Nobody is so busy that they cannot find time to read.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence