getting tired ile ilgili cümleler

I’m getting tired. — Yoruluyorum.

We’re getting tired. — Yoruluyoruz.

Are you getting tired? — Yoruluyor musun?

Are you getting tired? — Yoruluyor musunuz?

I’m getting tired of it. — Bundan sıkılıyorum.

Aren’t you getting tired? — Sen yorulmuyor musun?

I’m getting tired of you. — Senden sıkılıyorum.

Tom said he was getting tired. — Tom yorulduğunu söyledi.

I’m getting tired of doing this. — Bunu yapmaktan usanıyorum.

I think you must be getting tired. — Bence yoruluyor olmalısın.

It looks like Tom is getting tired. — Tom yoruluyor gibi görünüyor.

Tom is really getting tired of this. — Tom gerçekten bundan bıkıyor.

Tom realized Mary was getting tired. — Tom Mary’nin yorulduğunu fark etti.

I’m getting tired of your complaints. — ޞikayetlerinden bıkmaya başlıyorum.

I’m getting tired of your complaints. — ޞikayetlerinden usanmaya başlıyorum.

Tom must be getting tired of waiting. — Tom beklemekten yorulmuş olmalı.

Tom realized that Mary was getting tired. — Tom, Mary’nin yorulduğunu fark etti.

I can stand all day without getting tired. — Bütün gün yorulmadan ayakta durabilirim.

I’m getting tired of hearing you say that. — Bunu söylediğini duymaktan bıkıyorum.

I’m getting tired of living here by myself. — Burada tek başıma yaşamaktan bıktım.

I’m getting tired. It’s your turn to drive. — Yoruluyorum. Araba sürme sırası sende.

I’m going to sleep, because I’m getting tired. — Uyuyacağım çünkü gittikçe yoruluyorum.

I’m getting tired of hearing Christmas music everywhere I go. — Gittiğim her yerde Noel müziklerini duymaktan bıkıyorum.

Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race. — Tom Mary’nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu.

You must be getting tired of listening to everyone’s personal problems. — Herkesin kişisel sorunlarını dinlemekten usanmış olmalısın.

I could have stayed a while longer, but I was getting tired, so I decided to leave. — Ben biraz daha kalabilirdim ama yoruluyordum bu yüzden gitmeye karar verdim.

My wife is getting tired of the daily routine.

Children are amazingly energetic, they can play for hours without getting tired.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence