go to bed ile ilgili cümleler

I go to bed early. <----> Erken yatarım.

I should go to bed. <----> Yatmalıyım.

I should go to bed. <----> Yatsam iyi olacak.

Can I go to bed now? <----> ޞimdi yatağa gidebilir miyim?

I have to go to bed. <----> Ben yatmaya gitmeliyim.

I have to go to bed. <----> Yatmak zorundayım.

I want to go to bed. <----> Ben uyumak istiyorum.

I go to bed at 10.30. <----> Ben 10:30’da yatarım.

I’ll go to bed early. <----> Erken yatmaya gideceğim.

Let’s just go to bed. <----> Sadece yatalım.

You should go to bed. <----> Yatmaya gitmelisin.

I go to bed about ten. <----> Ben yaklaşık onda yatağa giderim.

I go to bed at eleven. <----> Ben on birde yatağa giderim.

When do you go to bed? <----> Ne zaman yatarsın?

Hurry up and go to bed. <----> Acele et ve yatmaya git.

I go to bed very early. <----> Ben çok erken yatarım.

I think I’ll go to bed. <----> Sanırım yatmaya gideceğim.

I’m going to go to bed. <----> Ben yatmaya gideceğim.

It’s time to go to bed. <----> Yatağa gitme zamanı.

It’s time to go to bed. <----> Yatma zamanı.

You must go to bed now. <----> ޞimdi yatmaya gitmelisin.

You’d better go to bed. <----> Yatmaya gitsen iyi olur.

I need to go to bed now. <----> ޞimdi yatmaya gitmem gerekiyor.

I need to go to bed now. <----> ޞimdi yatmaya gitmeliyim.

I really must go to bed. <----> Ben gerçekten yatmaya gitmeliyim.

It is time to go to bed. <----> Yatma zamanı.

We should all go to bed. <----> Hepimiz yatmalıyız.

Why don’t you go to bed? <----> Neden yatmaya gitmiyorsun?

I just want to go to bed. <----> Sadece yatmaya gitmek istiyorum.

I’d better go to bed now. <----> ޞimdi yatmaya gitsem iyi olur.

Tom refused to go to bed. <----> Tom yatmaya gitmeyi reddetti.

Tom should go to bed now. <----> Tom şimdi yatmaya gitmeli.

Go upstairs and go to bed. <----> Ãœst kata çık ve yatmaya git.

I don’t want to go to bed. <----> Ben yatmak istemiyorum.

I don’t want to go to bed. <----> Yatağa gitmek istemiyorum.

I go to bed after I study. <----> Çalıştıktan sonra yatmaya giderim.

I go to bed late at night. <----> Gece yatmaya geç giderim.

Why do you go to bed late? <----> Yatmaya neden geç gidiyorsun?

You have to go to bed now. <----> ޞimdi yatmaya gitmek zorundasın.

Everybody didn’t go to bed. <----> Herkes yatmaya gitmedi.

How early do you go to bed? <----> Ne kadar erken yatmaya gidiyorsun?

I didn’t want to go to bed. <----> Ben yatmak istemedim.

I go to bed early at night. <----> Gece yatmaya erken giderim.

I really have to go to bed. <----> O gerçekten yatmaya gitmek zorunda.

I usually go to bed at ten. <----> Genellikle saat onda yatarım.

If you’re tired, go to bed. <----> Eğer yorgunsan, yatmaya git.

Maybe you should go to bed. <----> Belki yatmalısın.

What time do you go to bed? <----> Saat kaçta yatmaya gidersin?

You should go to bed early. <----> Yatmaya erken gitmelisin.

I usually go to bed at nine. <----> Genellikle dokuzda yatarım.

I usually go to bed at nine. <----> Genellikle saat dokuzda yatmaya giderim.

If you are tired, go to bed. <----> Eğer yorgunsan yatmaya git.

It’s too early to go to bed. <----> Yatmaya gitmek için çok erken.

Tom was scared to go to bed. <----> Tom yatmaktan korktu.

What time did Tom go to bed? <----> Tom ne zaman yatmaya gitti?

You need to go to bed again. <----> Yine yatman gerekir.

You’re sleepy, so go to bed. <----> Sen uykulusun, o yüzden yatmaya git.

I go to bed at ten as a rule. <----> Genellikle saat onda yatağa giderim.

I go to bed at ten every day. <----> Her gün saat onda yatmaya giderim.

I think I’ll go to bed early. <----> Sanırım erken yatacağım.

Perhaps you should go to bed. <----> Belki yatmaya gitmelisin.

Tom didn’t want to go to bed. <----> Tom yatmak istemedi.

You had better go to bed now. <----> ޞimdi yatmaya gitsen iyi olur.

All I want to do is go to bed. <----> Yapmak istediğim tek şey uyumak.

All I want to do is go to bed. <----> Tek istediğim uyumak.

Do I really have to go to bed? <----> Gerçekten yatmak zorunda mıyım?

Do I really have to go to bed? <----> Gerçekten yatağa gitmek zorunda mıyım?

He started to go to bed early. <----> O yatmaya erken gitmeye başladı.

I don’t want to go to bed yet. <----> Henüz yatağa gitmek istemiyorum!

I don’t want to go to bed yet. <----> Henüz yatmak istemiyorum.

I regularly go to bed at nine. <----> Ben düzenli olarak saat dokuzda yatmaya giderim.

I was just about to go to bed. <----> Tam yatmaya gitmek üzereydim.

It’s almost time to go to bed. <----> Neredeyse yatma zamanıdır.

It’s time for me to go to bed. <----> Benim için yatağa gitme vakti.

It’s time for us to go to bed. <----> Yatmaya gitmemizin zamanıdır.

Tom doesn’t want to go to bed. <----> Tom yatağa gitmek istemiyor.

When do you have to go to bed? <----> Yatağa ne zaman gitmek zorundasın?

When do you usually go to bed? <----> Genellikle ne zaman yatarsın?

Didn’t I tell you to go to bed? <----> Ben sana yatağa gitmeni söylemedim mi?

go to bed. It’s a school night. <----> Yatmaya git. Bu bir okul gecesi.

I think Tom wants to go to bed. <----> Sanırım Tom yatmak istiyor.

I usually go to bed before ten. <----> Genelde saat ondan önce yatarım.

I usually go to bed before ten. <----> Genellikle saat on’dan önce yatmaya giderim.

It’s time for you to go to bed. <----> Yatmaya gitmenizin zamanıdır.

Right now, I want to go to bed. <----> ޞimdi uyumak istiyorum.

Take a bath and then go to bed. <----> Banyo yap ve sonra yatmaya git.

You’d better go to bed at once. <----> Derhal yatmaya gitsen iyi olur.

The doctor told me to go to bed. <----> Doktor yatağa gitmemi söyledi.

We must go to bed early tonight. <----> Bu gece erkenden yatmalıyım.

Tom waited for Mary to go to bed. <----> Tom yatağa gitmek için Mary’yi bekledi.

I go to bed at eleven every night. <----> Her gece on birde yatmaya giderim.

I like to read before I go to bed. <----> Yatmadan önce okumayı severim.

I never go to bed before midnight. <----> Gece yarısından önce asla yatmaya gitmem.

I plan to go to bed early tonight. <----> Bu gece erken yatmayı planlıyorum.

I thought I told you to go to bed. <----> Yatmaya gitmeni söylediğimi düşündüm.

I usually go to bed around 11 p.m. <----> Genellikle akşam 11.00 civarında yatmaya giderim.

I want to go to bed early tonight. <----> Bu gece erken yatmak istiyorum.

I’m tired and I want to go to bed. <----> Yoruldum ve yatmak istiyorum.

It’s now time for me to go to bed. <----> Yatma zamanım geldi.

When did you go to bed last night? <----> Dün gece saat kaçta yatmaya gittin?