graduate ile ilgili cümleler

I didn’t graduate. — Mezun olmadım.

Tom is a graduate. — Tom bir mezun.

I may not graduate. — Mezun olamayabilirim.

When did Tom graduate? — Tom ne zaman mezun oldu?

When did you graduate? — Ne zaman mezun oldun?

When did you graduate? — Ne zaman mezun oldunuz?

I’m a Harvard graduate. — Ben bir Harvard mezunuyum.

When will you graduate? — Ne zaman mezun olacaksın?

I’ll graduate this year. — Bu yıl mezun olacağım.

I’m a graduate of Harvard. — Ben Harvard mezunuyum.

She is a college graduate. — O bir üniversite mezunudur.

Tom is a Harvard graduate. — Tom, Harvard mezunu.

Tom is a college graduate. — Tom bir üniversite mezunu.

Tom is a graduate student. — Tom master öğrencisi.

Tom is a graduate student. — Tom yüksek lisans öğrencisi.

Don’t you want to graduate? — Mezun olmak istemiyor musun?

I just want Tom to graduate. — Sadece Tom’un mezun olmasını istiyorum.

Will Tom graduate this year? — Tom bu yıl mezun olacak mı?

I will graduate in two years. — Ben iki yıl içinde mezun olacağım.

Tom is a graduate of Harvard. — Tom bir Harvard mezunu.

Tom isn’t a college graduate. — Tom bir üniversite mezunu değil.

Tom will graduate in October. — Tom ekim ayında mezun olacak.

Tom didn’t graduate from here. — Tom buradan mezun olmadı.

Next spring I want to graduate. — Önümüzdeki bahar mezun olmak istiyorum.

I wonder when Tom will graduate. — Tom’un ne zaman mezun olacağını merak ediyorum.

I’ll graduate this year, I hope. — Umarım, bu yıl mezun olacağım.

I’d like to graduate next spring. — Gelecek bahar mezun olmak istiyorum.

He won’t go on to graduate school. — Okuldan mezun olmak için devam etmeyecek.

Tom is a 2013 graduate of Harvard. — Tom, Harvard’ın 2013 yılı mezunudur.

When did you graduate from Oxford? — Oxford’tan ne zaman mezun oldun?

Tom doesn’t have a graduate degree. — Tom’un bir mezuniyet derecesi yok.

Tom wants to go to graduate school. — Tom yüksek lisans okuluna gitmek istiyor.

When did Tom graduate from college? — Tom üniversiteden ne zaman mezun oldu?

When did you graduate from college? — Ne zaman üniversiteden mezun oldun?

I never really thought I’d graduate. — Gerçekten mezun olacağımı hiç düşünmemiştim.

I heard Tom won’t graduate this year. — Tom’un bu yıl mezun olmayacağını duydum.

I’m planning to go to graduate school. — Yüksek Lisans okuluna gitmeyi planlıyorum.

When did Tom graduate from high school? — Tom ne zaman liseden mezun oldu?

When did you graduate from high school? — Liseden ne zaman mezun oldun?

When did you graduate from high school? — Liseden ne zaman mezun oldunuz?

I don’t have enough credits to graduate. — Mezun olmak için yeterli kredim yok.

I’m not sure if I’ll graduate this year. — Bu yıl mezun olup olmayacağımdan emin değilim.

Do you think Tom will graduate this year? — Tom’un bu yıl mezun olacağını düşünüyor musun?

We graduate from high school at eighteen. — On sekiz yaşında liseden mezun oluruz.

Why didn’t you graduate from high school? — Neden liseden mezun olmadın?

I plan to go abroad as soon as I graduate. — Mezun olur olmaz yurt dışına gitmeyi planlıyorum.

What do you want to do after you graduate? — Mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorsun?

I’m moving back to Boston after I graduate. — Mezun olduktan sonra Boston’a geri taşınıyorum.

I’m not sure what I’ll do after I graduate. — Mezun olduktan sonra ne yapacağımdan emin değilim.

He continued his studies at graduate school. — Yüksek lisans okulunda çalışmalarını sürdürdü.

I hope to graduate from university next spring. — Gelecek bahar üniversiteden mezun olayı umuyorum.

I was supposed to be in graduate school by now. — ޞimdiye kadar yüksek okulda olmam gerekiyordu.

Tom will graduate from high school this spring. — Tom bu baharda liseden mezun olacak.

I want my children to graduate from high school. — Çocuklarımın üniversiteden mezun olmasını istiyorum.

She made up her mind to graduate from high school. — O, liseden mezun olmaya karar verdi.

I’ve got a feeling that Tom won’t graduate this year. — Ben Tom’un bu yıl mezun olmayacağı hakkında bir hisse sahibim.

If you pass this test, you could graduate next month. — Bu testi geçersen, gelecek ay mezun olabilirsin.

My sister expects to graduate from college next year. — Kardeşim gelecek sene üniversiteden mezun olmayı umuyor.

If you fail this class, you won’t be able to graduate. — Bu derste başarısız olursanız mezun olamazsınız.

I had no idea you were planning to go to graduate school. — Okulu bitirmek için gitmeyi planladığına dair hiçbir fikrim yoktu.

Tom never thought Mary would actually graduate from college. — Tom Mary’nin kolejden gerçekten mezun olacağını hiç düşünmedi.

Three months before Tom was to graduate from college, he died. — Tom kolejden mezun olmadan üç ay önce öldü.

Tom didn’t live to see his children graduate from high school. — Tom çocuklarının liseden mezun olduğunu görmek için yaşamadı.

Tom didn’t live to see his children graduate from high school. — Tom’un ömrü çocuklarının liseyi bitirmesini görmeye yetmedi.

What’re you planning to do after you graduate from high school? — Liseden mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsun?

Tom wants to graduate from college before he turns 24 years old. — Tom, 24 yaşını doldurmadan önce üniversiteden mezun olmak istiyor.

I lived in Boston for three years while I was in graduate school. — Yüksek okuldayken üç yıl Boston’da yaşadım.

Tom never thought Mary would ever actually graduate from college. — Tom Mary’nin aslında üniversiteden mezun olacağını hiç düşünmemişti.

What’re you planning on doing after you graduate from high school? — Liseden mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?

Tom and Mary plan to get married as soon as they graduate from college. — Tom ve Mary üniversiteden mezun olur olmaz evlenmeyi planlıyorlar.

I’ll be looking for a new place to live as soon as I graduate from college. — Ãœniversiteden mezun olur olmaz yaşamak için yeni bir yer arıyor olacağım.

Tom and Mary plan to get married as soon as they both graduate from college. — Tom ve Mary üniversiteden mezun olur olmaz evlenmeyi planlıyorlar.

Are you saying there’s still a chance Tom will graduate with the rest of his class? — Tom’un hala sınıfın geri kalanıyla birlikte mezun olabilme şansının olduğunu mu söylüyorsun?

I think it’s a shame that some foreign language teachers were able to graduate from college without ever having studied with a native speaker. — Sanırım bazı yabancı dil öğretmenlerinin bir yerli konuşucu ile çalışmadan üniversitelerden mezun olmaları bir ayıptır.

I’m planning to go to graduate school.

I don’t have enough credits to graduate.

Professor Goto directed my graduate work.

We graduate from high school at eighteen.

He continued his studies at graduate school.

I hope to graduate from university next spring.

My sister expects to graduate from college next year.

He will graduate from university in if things go well.

He will struggle to graduate if he does not make progress.

She obtained her doctorate after three years of graduate study.

He had the gratification of seeing his son graduate from collage.

Ken, who is a graduate student, went to the United States last year.

It is no laughing matter that he couldn’t graduate from university this year.

We went to the school graduation ceremony to see our niece graduate high school.

I’m not sure what I will do after I graduate, but I suppose I will have to find a job.

graduate ile ilgili cümleler 10 cümle ve Türkçe ve İngilizce çevirisi.
Basit ve Orta – İleri seviye 5 adet örnek Cümle
Onlarca basit seviye cümle çevirisi ve İngilizce temel kelimeler

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence