inadequate ile ilgili cümleler

I just feel a little inadequate. <----> Sadece biraz yetersiz hissediyorum.

The funding could be inadequate. <----> Fonlama yetersiz olabilir.

Nutrition is inadequate in some poor areas. <----> Bazı fakir bölgelerde beslenme yetersiz.

The road is inadequate for the amount of traffic which it carries. <----> Yol taşıdığı trafik miktarı için yetersizdir.