İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Adjectives

Diğer Gramer Konuları     

 

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, nouns pronouns Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 
The “-ing” and “-ed” Adjectives (Present and past Participles as adjectives)

(-ing ve -ed ile Yapılan Sıfatlar)

 

“‘-ing ve -ed” ekleri fiillerin sonuna getirilerek, fiillerden sıfat türetilebilir. Bunlar cümle içinde bir ismi niteleyen sıfat durumundadırlar. Ama iki ekin kelimeye kattığı anlam farklıdır.

 

 “-ing” eki kelimeye aktif bir anlam katar. Yani söz konusu isim o fiili gerçekleştiriyorsa –ing ekini alır.

·          Fighting boys[A1] , Dancing girls[A2] , Flying animals[A3] 

 

 “-ed” eki ise kelimeye pasif bir anlam katar. Yani söz konusu isim  fiilden etkilenendir. Düzensiz fiilerde fiilin üçüncü hali kullanılır.

·          A broken chair[A4] , A stolen car[A5] , A murdered person[A6] 

 

 

·          My job tires me[A7] .

My job is tiring[A8] 

I am tired of my job.[A9] 

 

·          His words confused me[A10] .

His words are confusing[A11] 

I am confused by his words[A12] 

 

·          That problem annoys me.[A13] 

That problem is annoying[A14] 

I am annoyed by the problem[A15] .

 

·          I watched a frightening movie last night. [A16]       

I was frightened[A17] .                

                  

·          I’m very excited. [A18]                                   

This game is very exciting. [A19] 

                  

·          Many people in our school are interested in sports.[A20] 

I think English lessons are very interesting. [A21]    

                                              

 

Ayrıca –ing veya –ed kullanılması bir eylemin devam mı ediyor yoksa bitmiş mi olduğunu belirtmektedir.

 

·          Turkey is a developing country.[A22] 

 

The USA is a developed country.[A23] 

 

 

·          There is an increasing demand for cell phones[A24] 

 

Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide are being searched.[A25] 

 

        

alarming

 

alarmed

amazing

 

amazed

annoying

 

annoyed

amusing

 

amused

boring

 

bored

Charm

 

charming

concerning

 

concerned

confusing

 

confused

disappinting

 

disappointed

depressing

 

depressed

embarrassing

 

embarrassed

encouraging

 

encouraged

entertaining

 

entertained

exciting

 

excited

exhausting

 

exhausted

fascinating

 

fascinated

frightening

 

frightened

frustrating

 

frustrated

horrifying

 

horrified

irritating

 

irritated

interesting

 

interested

overwhelming

 

overwhelmed

pleasing

 

pleased

relaxing

 

relaxed

satisfying

 

satisfied

shocking

 

shocked

surprising

 

surprised

terrifying

 

terrified

tiring

 

tired

worriying

 

worried

 


 [A1]Kavga eden çocuklar

 [A2]Dans eden kızlar

 [A3]Uçan hayvanlar

 [A4]Kırık (kırılmış) sandalye

 [A5]Çalıntı araba

 [A6]Öldürülmüş bir kişi

 [A7]Bu iş beni yoruyor.

 [A8]İşim yorucu

 [A9]İşimden yoruldum (sıkıldım)

 [A10]Sözleri kafamı karıştırdı (beni şaşırttı)

 [A11]Sözleri kafa karıştırıcı.

 [A12]Sözlerinden kafam karıştı.

 [A13]O sorun canımı sıkıyor

 [A14]Problem can sıkıcı.

 [A15]Problemden dolayı canım sıkkın.

 [A16]Dün gece korkunç bir film izledim.

 [A17]Korkmuştum.

 [A18]Çok heyecanlıyım.

 [A19]Bu oyun çok heyecan verici.

 [A20]Okulumuzda çoğu insan sporla ilgilenir.

 [A21]İngilizce derslerinin ilginç olduğunu düşünüyorum.

 [A22]Türkiye gelişmekte olan bir ülke.

 [A23]ABD gelişmiş bir ülke.

 [A24]Cep telefonuna artmakta olan bir talep var.

 [A25]Artan karbondioksitin çevresel etkileri araştırılıyor.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber