İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                         Adjectives

Diğer Gramer Konuları     

·          Comparatives

·          Superlatives

·          Too

·          Too Very

 

·          As … As

·          Linking verbs

·          So and Such

·          Adjectives – ing  - ed

·          Enough

·          So … that – Such … that

·          The same Alike Different Similar

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, nouns pronouns Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adverb Clause of Result “so....that, such ....that”

(Such / so ………..that ile Sonuç Cümlecikleri)

 

 

So + adjective + that

 

*        Their dog was so fierce that no one dared  to come near it. [i1] 

 

*        Taner was so excited that he couldn’t sleep  last night.[i2] 

             

 

So + adverb + that

 

*        The snow fell so fast that our footsteps were soon covered up. [i3]              

                 

*        His speech went on so long that people began to fall asleep.[i4]                               

 

*        Our neighbours play their radio so loudly that we can’t sleep.[i5]                                                    

 

So + adjective + a\an   Noun  + that

 

*        It is so good a story that I’ll never forget it.[i6] 

 

*        He is so honest a man that he never tells lies[i7] 

 

 

So + many\little\much\few + Noun +that

 

“Many” ve “Few” sayılabilir isimlerle kullanılır.” Little” ve “much” ise sayılamayanlarla kullanılır.

 

*        There was so much dust that we couldn’t  see what was happening. [i8]     

                            

*        He made so many mistakes that I’m really disappointed.[i9] 

 

*        He made so few mistakes that we are all surprised.[i10] 

 

*        She has so little patience that he can’t tolerate any noise.[i11] 

 

 

Such + adjective + Noun + that

 

*        They had such a fierce dog that no one dared to go near their house. [i12]                                                                                                  

*        He spoke for such a long time that people began to fall asleep. [i13]                                      

*        They are such  careful students that they rarely make mistakes.[i14] 

 

*        He writes with such great care that he rarely makes mistakes[i15] 

 

Such +a lot of / a few / a little

 

*        There are such a lot of films to see that I can buy new one.

 

*        I'd put on such a lot of weight that I couldn't get into my trousers

 

*        I can’t buy that with such a little Money.

 

 

to be + such that

 

*        His courage is such that even his enemies admire him.[i16] 

 

*        Her patience is such that you can never see him shouting.[i17] 

 


 [i1]Köpekleri öyle azgındı ki, kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu.

 [i2]Taner öyle çok heyecanlanmıştı ki, dün gece uyuyamadı.

 

 [i3]Kar öyle hızlı yağıyordu ki, ayak izlerimizin üstü az sonra kapanıyordu.

 [i4]Konuşması öyle uzun sürdü ki, millet uyuklamaya başladı.)

 [i5]Komşularımız öyle sesli radyo çalarlar ki, uyuyamayız.

 [i6]Öyle güzel bir hikaye ki asla unutmayacağım.

 [i7]Öyle dürüst adamdırki asla yalan söylemez.

 [i8]Öylesine çok toz vardı ki, ne olup bittiğini göremiyorduk.

 [i9]O kadar çok hata yaptı ki hayal kırıklığına uğradım.

 [i10]O kadar az hata yaptı ki hepimiz şaşırdık.

 [i11]O kadar az sabrı var ki gürültüye katlanamaz.

 [i12]Öyle azgın bir köpekleri vardı ki, kimse onların evine yaklaşmaya cesaret edemiyordu.

 [i13]Öyle uzun konuştu ki, millet uyuklamaya başladı.

 [i14]O kadar dikkatli bir öğrenciler ki nadiren hata yaparlar.

 [i15]O kadar dikkatli yazı yazar  ki nadiren hata yapar.

 [i16]Cesareti öyledir ki düşmanları bile ona hayran olur.

 [i17]Öyle bir sabrı vardır ki onu bağırırken asla göremezsin.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber