İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Adjectives

Diğer Gramer Konuları     

 

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, nouns pronouns Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 
SUPERLATIVE (EN ÜSTÜNLÜK)

 

Sıfatların ve zarfların en üstünlük halleri (superlatives), bir nesnenin bir topluluk / grup içindeki en üstün özelliğinden bahseder. Sıfat tek heceli ise “-est” eklenir. Sıfat iki veya daha fazla heceli ise “en fazla” anlamını katmak için “most” kullanılır. Belirli bir nesneden bahsedildiği için sıfatın önünde “the” kullanılmalıdır.

 

 

 

Adjective

Comparative

Superlative

big

bigger

the biggest

heavy

heavier

the heaviest

light

lighter

the lightest

new

newer

the newest

old

older

the oldest

wide

wider

the widest

Pleased

More pleased

The most pleased

Expensive

More expensive

The most expensive

 

·          My father is the oldest person in my family.[A1]    

    

·          This is the newest book in the library[A2] .

                  

·          Sinem is the happiest girl of the class.[A3] 

 

·          BMW is the most expensive car.[A4]         

 

Sıfat iki veya daha fazla heceli ise “en fazla” anlamını katmak için “most”, “en az” anlamını katmak için de “least” kullanılır

 

The

most

least

 

beautiful

delicious

difficult

different

exciting

expensive

important

interesting

terrific

carefully

easily

 

·          She is the most beautiful girl in the school. [A5]    

        

·          This is the least expensive car in the gallery[A6] .

 

·          He drives the most carefully[A7] .

 

·          This method is most commonly used in medicine.[A8] 

 

Sıfat ve zarf biçimi aynı olan kelimeler şöyledir.

 

Early             earlier           the earliest

Late             later             the latest

Hard             harder           the hardest

Fast              faster           the fastest    

                                                       

Düzensiz yapılar:

 

Good /well                better                    the best

Bad/ badly               worse                      the worst

Far                        farther/further                  the farthest/furthest

Much                      more                       the most

Little                      less                        the least

Few                        fewer                     the fewest

 

 

·          He speaks English the best

·          We have fewer books

·          She sings the worst

 

Superlative yapı en az üç öğe olduğu zaman kullanılır. İki öğe olduğu zaman comparative yapı kullanılır.

 

·          Of these two cars, I would buy the cheaper one.[A9] 

·          Of all the fifteen cars here, I would buy the cheapest one.[A10] 

 

·          Taner is the taller of the two brothers.[A11] 

·          Taner is the tallest of the three brothers.[A12] 

 

Superlative yapıyı vurgulamak için “by far, far and away, quite, very ve much” gibi zarflar kullanılabilir.

 

·          They are by far the best students in the class[A13] 

 

·          This is far and away the worst film I have ever seen[A14] 

 

·          She's much the best person for the job[A15] 

 

·          It was quite the most delicious dinner I have ever had.[A16] 

 

·          My son always leaves his homework to the very last moment.[A17] 

 

“Of + sözcük grubu” yapısıyla kullanılır.

 

·          Pele is the best of all footballers .[A18] 

 

·          Today will be the saddest time of my life.[A19] 

 

·          Of all the animals, I like tigers most.[A20] 

 

·          Of all the works Shakespeare wrote, Hamlet is the most widely recognized.[A21] 

 

“most” öncesinde “the” olmadan kullanılırsa “very” anlamına gelir.

 

·          It was a most beautiful morning[A22] 

 

 


 [A1]Babam ailemdeki en yaşlı kişidir.

 [A2]Bu kütüphanedeki en yeni kitaptır.

 [A3]Sinem sınıfın en mutlu kızıdır.

 [A4]BMW en pahalı arabadır.

 [A5]O, okuldaki en güzel kızdır.

 [A6]Bu, galerideki en az pahalı arabadır. (Fiyatı en düşük anlamında)

 [A7]En dikkatli arabayı o sürer.

 [A8]Bu metot tıpta sıklıkla kullanılır.

 [A9]Bu iki arabadan ucuzunu alırdım.

 [A10]Buradaki on beş araba  içinden en ucuzunu alırdım.

 [A11]Taner iki kardeşin uzunu.

 [A12]Taner üç kardeşin en uzunu.

 [A13]Onlar sınıftaki en iyi öğrenciler

 [A14]Şimdiye kadar  gördüğüm en kötü film.

 [A15]O, iş için en iyi kişidir.

 [A16]Şimdiye kadar yediğim en lezzetli yemekti.

 [A17]Oğlum her zaman ödevini en son ana bırakır.

 [A18]Pele bütün futbolcuların içinde en iyisi.

 [A19]Bugün hayatımın en üzücü anı olacak.

 [A20]Bütün hayvanlar içinde en çok kaplanaları severim.

 [A21]Shakspeare’in yazdığı bütün eserleri içinde Hamlet en çok bilinendir.

 [A22]Çok güzel bir sabahtı.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber