İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                         Gerund Infinitive

Other Grammar Points

 

 Modals, Adjective Clauses, Tenses, Active Passive, Gerund, infinitive, Nouns, Adjectives, adverbs, Adverbial Clauses

İngilizce Dilbilgisi

İngilizce

İngilizce sözlük

İngilizce türkçe

ingilizce test

 

 

 

 
Gerunds as Direct Objects of Verbs

(Dolaysız Nesne Durumunda Olan Fiilimsiler)

 

Bir fiilin nesnesi bir isim veya zamirdir. Ama bunların dışında fiilimsi (gerund) de bir fiilin nesnesi olabilir. Bir fiilimsi, sonuna “-ing” takısını almış bir fiildir ve isim olarak kullanılabilir.

 

abhor:                   tiksinmek, nefret etmek

admit:                    kabul etmek, itiraf etmek

avoid:                    kaçınmak, sakınmak

anticipate:            sezinlemek, önceden görmek

appreciate:          takdir etmek

begin:                    başlamak

complain:             şikayet etmek

consider:              düşünmek

delay:                    ertelemek

defer:                    ertelemek

deny:                     inkar etmek

detest:                  nefret etmek

enjoy:                    hoşlanmak

excuse:                bağışlamak, affetmek

finish:                    bitirmek

forgive: affetmek

hate:                      nefret etmek

like / dislike:        sevmek / sevmemek

mind:                     aldırmak, umursamak

postpone:             ertelemek

put off:                  ertelemek

pardon:                 bağışlamak, affetmek

quit:                       bırakmak, terk etmek

start:                     başlamak

understand:         anlamak

Can’t help:          önlemek, kaçınmak

 

 

I like basketball.                          (Basketbolu severim.)

         (noun)                                    (isim)

 

I like playing basketball.             (Basketbol oynamayı severim.)

        (gerund)                                                                   (fiilimsi)

 

 

·          He denied telling me the truth.[A1] 

                      

·          I enjoy reading story books[A2] .

                              

·          I finished reading that book.[A3] 

                              

·          She has quit working for this company[A4] .       

 

·          We avoid talking about the accident.[A5] 

 

·          My mother can’t help feeling sad[A6] .

 

·          I miss living in Istanbul[A7] .

 

·          They appreciated my studying hard.[A8] 

 

·          I consider not inviting her to the party.[A9] 

 


 [A1]Gerçeği bana söylemeyi reddetti.

 [A2]Hikaye kitabı okumayı severim.

 [A3]O kitabı okumayı bitirdim.

 [A4]Bu şirkette çalışmayı bıraktı.

 [A5]Kaza hakkında konuşmaktan kaçınıyoruz.

 [A6]Annem üzülmeden edemez.

 [A7]İstanbul’da yaşamayı özlüyorum.

 [A8]Çok çalışmamı takdir ettiler.

 [A9]Onu partiye davet etmemeyi düşünüyorum.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber