İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                         Gerund Infinitive

Other Grammar Points

 

 Modals, Adjective Clauses, Tenses, Active Passive, Gerund, infinitive, Nouns, Adjectives, adverbs, Adverbial Clauses

İngilizce Dilbilgisi

İngilizce

İngilizce sözlük

İngilizce türkçe

ingilizce test

 

 

 
Gerunds as Objects of Prepositions

 

“Gerund” isim fiil ya da isim fiil öbeği bir “preposition” edatın nesnesi olarak da kullanılabilir. Bir edattan sonra isim yada fiil geliyorsa “gerund” gelir.

 

·          The student apologized for being late.[A1]      

 

·          I’m not interested in learning Spanish.[A2]     

 

·          Why don’t you study instead of going to a movie?[A3]                                                  

               

Fiilimsiden önce “not” kelimesi getirilerek, bu edat olumsuz yapılabilir. Eğer fiilimsinin bir öznesi varsa, bu öznenin sahiplik şeklinde olması gerekir.

 

·          Thank you for being my best friend since I was a child[A4] .                                         

 

·          Why didn’t you apologize for breaking the window?[A5] 

 

·          When he spoke to the soldiers, the Colonel insisted on their standing at attention[A6] .   

 

·          We were very happy about not having homework[A7] 

 

Devamında isim fiil kullanılan bazı fiiller: (Fiil + edat + isim fiil)

 

apologize for:                (için özür dilemek)

believe in:                    (-e inanmak)

decide on:                      (karar vermek)

finish with:                   (bitirmek)

look forward to:              (dört gözle beklemek)

plan on:                           (planlamak)

thank someone for:         (birisine teşekkür etmek)

talk about:                    (konuşmak)

think of:                       (düşünmek)

 

Devamında ‘isim fiil’ kullanılan baı sıfatlar (sıfat + edat + isim fiil)

 

afraid of:                      (korkmuş)

bored with:                    (sıkılmış)

excited about:                (heyecanllı)

fond of:                        (düşkün)

frightened of:                (korkmuş)

happy about:                  (mutlu)

interested in:                (ile ilgili)

nervous about:               (gergin, heyecanlı)

proud of:                       (gururlu)

scared of:                     (korkmuş)

tired of:                       (yorgun, bıkkın)

worried about:               (üzgün,endişeli)

 


 [A1]Öğrenci, gecikme için özür diledi.

 [A2]İspanyolca öğrenmeyle ilgilenmiyorum.

 [A3](Neden sinemaya gitme yerine ders çalışmıyorsun?)

 [A4]Çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim.

 [A5]Neden camı kırdığın için özür dilemedin?

 [A6]Albay askerlerle konuşurken, onların esas duruşta durmalarında ısrarcı oldu.

 [A7]Ödevimiz olmadığı için çok mutluyduk.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber