İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     If  Clauses

Diğer Gramer Konular

If Clause Type I

If Clause Type II

If Clause Type III

Mixed Type

Inversion (Devrik yapı)

Wish Clauses

If only

Unless

As if  -  As Though

Even if

In case

Provided that - As long as

What if

Suppose Supposing that

If it weren’t - it hadn’t been

 Modals, adverbial clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clauseActive Passive

 

 

 

 
As if / as though (sanki, -mış gibi)

 

”As if” ve “as though” ifadeleri Türkçe’de  “sanki, -mış gibi” anlamına gelmektedir.  Kişilerin, durumların veya bir şeyin nasıl göründüğünü, nasıl durduğunu veya nasıl olduklarını belirtmek için kullanılır. “As if” ve “as though” kalıpları birisinin bir şeyi nasıl yaptığını göstermek  için de kullanılır. “Look, seem, sound” gibi fillerle sıklıkla kullanılır. ”As if” ve “as though” aynı anlama sahiptir.

 

*        Martin comments as though he knows the matter completely.[i1]        

                      

*        Jessica looks and sounds as if she has a cold.[i2]       

 

*        It seems as though he is in trouble.[i3]         

 

*        The rooms are clean. It seems as if they have just cleaned them.[A4] 

 

*        They are very calm. It seems as though they had already talked about the problem before we arrived.[A5] 

 

*        They didn’t say anything, but it seems as if they will come for dinner.[A6] 

 

 

Eğer temel cümlede geçmiş zaman kullanılırsa, diğer tarfta bir derece past tense kullanırız.

 

*        He is very sad. It seems as if he is going to cry.[A7] 

Yesterday he was very sad. It seemed as if he was going to cry.[A8] 

 

*        The room is very tidy. It seems as though my roommate cleaned[A9]  it

The room was very tidy. It seemed as though my roommate had cleaned it.[A10] 

 

*        The problem is very easy, but it seems as if he can’t solve it[A11] 

The problem was very easy, but it seemed as if he could not solve it[A12] .

 

*        They had promised us, but it seemed as though they would not help me[A13] .

 

*        He seemed as if he hadn’t slept last night.[A14] 

 

 

 

Eğer gerçek değil de hayali bir şeyi ya da benzetme yapıyorsak fiilin bir past halini kullanırız.

 

Gerçek Durum:          He is not my boss.[A15] 

He talks as if he were my boss.[A16] 

He talked as if he were my boss. [A17] (geçmiş zamanda aynen kalır.

 

 

         Gerçek Durum:           I am not his slave.[A18] 

                                      He orders me as if I were his slave.[A19] 

                                      He ordered me as if I were his slave[A20] .

 

Gerçek Durum:           He has a lot of money[A21] .

                            He talks as though he had no money.[A22] 

                            He talked as though he had no money[A23] 

 

                            Murat speaks French as though it were his mother tongue.[A24] 

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     If  Clauses

Diğer Gramer Konular

If Clause Type I

If Clause Type II

If Clause Type III

Mixed Type

Inversion (Devrik yapı)

Wish Clauses

If only

Unless

As if  -  As Though

Even if

In case

Provided that - As long as

What if

Suppose Supposing that

If it weren’t - it hadn’t been

 Modals, adverbial clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clauseActive Passive

 

 

 


 [i1]Martin sanki konuyu tamamıyla biliyormuş gibi yorum yapıyor.

 [i2]Jessica hastaymış gibi görünüyor.

 [i3]Başı belada gibi görünüyor. 

 [A4]Odalar temiz. Az önce temizlemişler gibi görünüyor.

 [A5]Çok sakinler. Biz gelmeden önce sorunu konuşmuşlar gibi görünüyor.

 [A6]Hiçbir şey söylemediler. Fakat yemeğe gelecekler gibi görünüyor.

 [A7] Çok üzgün. Ağlayacak gibi.

 [A8]Dün çok üzgündü. Ağlayacak gibiydi.

 [A9]Oda çok düzenli. Ev arkadaşım temizlemiş gibi görünüyor.

 [A10]Oda çok düzenliydi. Ev arkadaşım temizlemiş gibi göründü..

 [A11]Problem çok basit ama çözemez gibi gözüküyor.

 

 [A12]Problem çok basitti ama çözemez gibi gözüktü.

 [A13]Bize söz vermişlerdi. Fakat Yardım etmeyecekler gibi göründü

 [A14]Geçen gece uyumamış gibi gözüktü.

 [A15]O benim patronum değil.

 [A16]Patronummuş gibi konuşuyor.

 [A17]Patronummuş gibi konuştu.

 [A18]Onun kölesi değilim.

 [A19]Kölesiyim gibi bana emir veriyor.

 [A20]Kölesiyim gibi bana emir verdi.

 [A21]Çok parası var.

 [A22]Parası yokmuş gibi konuşuyor.

 [A23]Parası yokmuş gibi konuştu.

 [A24]Murat Fransızcayı ana dili gibi konuşuyor.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber