›NG›L›ZCE V›DEO DERSLER VE KEL›ME EZBER
›ngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA††††††††††††††††††††††††††††† †††††† If† Clauses

Diğer Gramer Konular

If Clause Type I

If Clause Type II

If Clause Type III

Mixed Type

Inversion (Devrik yapı)

Wish Clauses

If only

Unless

As if† -† As Though

Even if

In case

Provided that - As long as

What if

Suppose Supposing that

If it werenít - it hadnít been

 Modals, adverbial clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clauseActive Passive

 

 

 

 

 

 

 
Mixed Type If Clauses

 

Her zaman Type 2 ile Type 3 arasında olur.

Hatırlandığı gibi If Clause Type II şu anki durumlarda kullanılmaktadır:

 

v       He is rich, so he can buy that car. [A1] (Şimdiki Zaman)

v       If he werenít rich, he couldnít buy that car.[A2] 

 

If Clause Type III geçmiş durumlarda kullanılmaktadır:

 

v       I didnít study, so I failed.[A3] ††† (Geçmiş zaman)

v       If I had studied, I wouldnít have failed.[A4] 

 

 

Mixed Type ise şimdiki ve geçmiş zamanın beraber kullanıldığı cümlelerde kullanılmaktadır:

††††††††

I didnít eat (geçmiş zaman) breakfast, so I am hungry now (şimdiki zaman) now.[A5] 

††††††††††††††††††

Type III†††††††††††††††† Type II††††††††

If I had eaten breakfast, I wouldnít be hungry now[A6] .

 

Burada önemli olan ďifĒ alacak cümleyi yani şart cümlesini belirlemektir.

 

He is a lazy student, so he didnít do his homework.[A7] 

 

ďIfĒ yapısını ilk cümle alır. Dolayısıyla:

†††††††† If he werenít a lazy student, he would have done his homework[A8] .

 

v       The room is cold now because you left the window open.[A9] 

The room wouldnít be cold now if you hadnít left the window open.[A10] 

 

v       He is a rude person, so he told me bad words.[A11] 

If he werenít a rude person, he wouldnít have told me bad words.[A12] 

Genelde zaman zarfları yardımcı olur

 

v       If we had built a subway system 10 years ago, the traffic would not be so bad today.[A13] 

 

v       If I had passed my exam last year, I would not have to follow this course now[A14] .

 

v       If she were your real friend she would have helped you yesterday.[A15] 

 

 

 


 [A1]O zengin dolayısıyla o arabayı satın alabilir.

 [A2]Zengin olmasaydı o arabayı alamazdı.

 [A3]Çalışmadım bu yüzden başarısız oldum.

 [A4]Eğer çalışsaydım başarısız olmazdım.

 [A5]Kahvaltı etmedim o yüzden şimdi açım

 [A6]Kahvaltı etseydim şu an aç olmazdım.

 [A7]Tembel bir öğrenci o yüzden ödevini yapmadı.

 [A8]Tembel bir öğrenci olmasaydı ödevini yapmış olurdu.

 [A9]Oda soğuk çünkü pencereyi açık unuttun.

 [A10]Pencereyi açık unutmasaydın oda şu an soğuk olmazdı.

 [A11]O kaba biri bu yüzden bana kötü sözler† söyledi.

 [A12]O kötü biri olmasa o sözleri söylemiş olmazdı.

 [A13]10 yıl önce metro sistemi kurmuş olsalardı trafik bugün çok kötü olmazdı.

 [A14]Geçen yıl sınavı geçmiş olsaydım, şimdi kursa gitmek zorunda olmazdım.

 [A15]Senin gerçek arkadaşın olsa sana yardım ederdi.›NG›L›ZCE V›DEO DERSLER VE KEL›ME EZBER
›ngilizce video dersler ve kelime ezber