›NG›L›ZCE V›DEO DERSLER VE KEL›ME EZBER
›ngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA††††††††††††††††††††††† ††††† If† Clauses

Diğer Gramer Konular

If Clause Type I

If Clause Type II

If Clause Type III

Mixed Type

Inversion (Devrik yapı)

Wish Clauses

If only

Unless

As if† -† As Though

Even if

In case

Provided that - As long as

What if

Suppose Supposing that

If it werenít - it hadnít been

 Modals, adverbial clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clauseActive Passive

 

 

 

 

 

 
If Clauses: Past Unreal Conditional

 

Geçmişte olmuş olayların tersini düşünüp bir koşul ileri sürmek ve bu koşulun sonucunu ifade etmek için kullanılır.

 

v       I didnít study for the test, so I failed it. [a1] (Olay geçmişte olmuştur.Olayın tersini† şu an konuşmaktayız)

†††††††† If I had studied for the test, I wouldnít have failed it[a2] 

 

v       She was late for school, because she didnít go to bed early. [a3] (Olay geçmişte olmuştur.Olayın tersini† şu an konuşmaktayız)

†††††††† She wouldnít have been late for school if she had gone to bed early.[a4] 

 

v       My parents didnít let me go out so I couldnít go to cinema with you. [a5] (Olay geçmişte olmuştur.Olayın tersini† şu an konuşmaktayız)

†††††††† If my parents had let me go out , I could have gone† to cinema with you.[a6] 

 

 

v       If I had known that you were coming I would have met you at the airport.[a7] †††††††††††††††††††

 

v       If we had had another referee, we would have won the match[a8] . †††

 

Type III


If Clause†††††††

Main Clause

Past Unreal

Past perfect†††

 

would have Verb3

could have Verb3

might have Verb3

 

Kullanılabilecek Yapılar:

 

v       If I had had time, I might have gone with you.[A9] 

 

v       If you had told me, I could have helped you.[A10] 

 

v       If the teacher had helped me, I wouldnít have had to go the library.[A11] 

 

v       If they had informed me before, they wouldnít have still been waiting there.[A12] 

 

 

v       If I hadnít had to get up early this morning, I would have slept more[A13] .

 

v       If she had been listening to me, she wouldnít have had any problems in the exam.[A14] 

 


 [a1]Sınava çalışmadım, bu yüzden başarısız oldum.

 [a2]Sınava çalışmış olsaydım başarısız olmazdım (ama oldum)

 [a3]Okula geç kaldı çünkü erken yatmadı.

 [a4]Erken yatmış olsaydı okula geç kalmazdı (ama kaldı)

 [a5]Ailem dışarı çıkmama izin vermedi bu yüzden sizinle sinemaya gidemedim.

 [a6]Ailem dışarı çıkmama izin verseydi sizinle sinemaya gidebilirdim.

 [a7]Geleceğini bilseydim seni havaalanında karşılardım.(Fakat bilmiyordum ve† gelmedim.)

 [a8]Eğer bir başka hakem olsaydı, maçı kazanırdık. (Ama kazanamadık.)

 [A9]Zamanım olmuş olsaydı seninle giderdim

 [A10]Bana söylemiş olsaydın yardım edebilirdim.

 [A11]Öğretmen yardım etmiş olsaydı kütüphaneye gitmek zorunda olmazdım.

 [A12]Beni daha önceden bilgilendirseydiler, hala orada bekliyor olmazlardı.

 [A13]Bu sabah erken kalkmak zorunda olmamış olsaydım, daha çok uyurdum.

 [A14]Beni dinliyor olsaydı, sınavda hiç problem yaşamazdı.›NG›L›ZCE V›DEO DERSLER VE KEL›ME EZBER
›ngilizce video dersler ve kelime ezber