İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     If  Clauses

Diğer Gramer Konular

If Clause Type I

If Clause Type II

If Clause Type III

Mixed Type

Inversion (Devrik yapı)

Wish Clauses

If only

Unless

As if  -  As Though

Even if

In case

Provided that - As long as

What if

Suppose Supposing that

If it weren’t - it hadn’t been

 Modals, adverbial clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clauseActive Passive

 

 

 

 

 

 

 

 
Wish ( That) + Noun Clause (Present Unreal Situations)

(Keşke …)

 

 “Wish + özne + geçmiş zaman” yapısı  şimdiki zamandaki bir durumdan duyulan rahatsızlığı, bir üzüntüyü, memnuniyetsizliği ifade edebilir.“Be” fiiliyle birlikte genelde “were” kullanılır. “wish” den sonra “that” kullanabilir.

 

Gerçek durum:  I don’t know her address.[a1]   (Şimdiki Zamanda olan bir eylem)

I wish (that) I knew her address.[a2]                          

 

Gerçek durum:  You can’t drive a car[a3] .

I wish you could drive a car.[a4]   

                  

Not: Anlam itibariyle olumlu cümle olumsuz; olumsuz cümle olumlu olmaktadır.

 

Gerçek durum:  He isn’t coming with us[a5] .

I wish he were  coming with us[a6] .   

        

Gerçek durum:  I have to stay home[a7] .

                   I wish I didn’t have to stay home[a8] .

 

Gerçek durum:  I am busy.[a9] 

                   I wish I weren’t busy.[a10] 

 

Not : “Wish” yapısında geçmiş zaman kullanılsa da anlam şimdiki zamandır.

 

Wish: Past Unreal Situations

(Geçmişte Gerçek Olmayan / Yerine Getirilemeyecek Durumlar)

 

Geçmişte yapılan veya yapılmayan şeyler yüzünden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek için kullanılır. “Wish” kelimesinden sonra sırasıyla “that” ve isim cümleciği kullanılır. İsim cümleciğindeki fiil “Geçmişte Bitmiş Zaman” (had + fiilin üçüncü hali) ile kullanılır. “That” kelimesinin kullanılmaması herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz.

 

Gerçek durum: I didn’t become a doctor

                   I wish (that) I had become a doctor.[a11]             

 

v       Al wishes (that) he hadn’t bought that  suit last week because it’s on sale now[a12] .              

 

v       Do you wish (that) you had gone to college instead of getting married? [a13]                        

 

v       I wish I had checked the tires before I began  this trip[a14] .                                                

 

 

“Wish + özne + would”  şimdiki durumdan duyulan rahatsızlığı ve gelecekteki değişiklik istendiğini belirtir. “Wish”in öznesi “would”un öznesiyle aynı olamaz çünkü bu mantıksız olur. Dolayısıyla “I wish + I would” kalıbı kullanılmaz.

 

Gerçek durum:  It isn’t raining

                   I wish it would rain.[a15]     

Gerçek durum:  She doesn’t write regularly              

                   I wish that she would write more regularly[a16] .  

        

v       I wish he would answer my letter[a17] .          

 

v       I wish they would change the menu[a18] .    

      

v       I wish they would stop bombing Iraq. [a19]       

 

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     If  Clauses

Diğer Gramer Konular

If Clause Type I

If Clause Type II

If Clause Type III

Mixed Type

Inversion (Devrik yapı)

Wish Clauses

If only

Unless

As if  -  As Though

Even if

In case

Provided that - As long as

What if

Suppose Supposing that

If it weren’t - it hadn’t been

 Modals, adverbial clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clauseActive Passive

 

 

 

 

 

 

 


 [a1]Onun adresini bilmiyorum.

 [a2]Keşke onun adresini bilsem.

 [a3]Araba süremiyorsun.

 [a4]Keşke araba sürebilsen.

 [a5]Bizimle gelmiyor

 [a6]Keşke bizimle geliyor olsa/gelse.

 [a7]Evde kalmalıyım

 [a8]Keşke evde kalmak zorunda olmasam

 [a9]Meşgulüm

 [a10]Keşke meşgul olmasam

 [a11]Keşke doktor olsaydım.

 [a12]Al bu elbiseyi almamış olmayı dilerdi; çünkü şu anda aynı elbise indirimde.

 [a13]Evlenmek yerine koleje gitmiş olmayı diler miydin?

 [a14]Keşke yolculuğa başlamadan önce lastikleri kontrol etseydim.

 [a15]Keşke yağmur yağsa.

 [a16]Keşke daha düzenli yazsa.

 [a17]Keşke mektubumu cevaplasa.

 [a18]Keşke mönüyü değiştirseler.   

 [a19]Keşke Irak’ı bombalamayı kesseler.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezberİNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber