İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

ANA SAYFA                                   Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 
BE ABLE TO

 

“be able to” bir işi yerine getirebilmek için fiziki veya zihni yeterliliğin mevcut olduğunu

ifade eder “can” ile eşanlamlıdır.

 

v       I am able to go to school today; I feel better[A1] .  

 

v       We have just been able to have our house painted.[A2]               

 

 


 

Eğer belli bir işin veya olayın üstesinden gelmek için göstermiş olduğumuz çabayı / performansı ima etmek istersek, “can” ve “could” un yerine “be able to” yu kullanırız.

 

v       In spite of the cold weather, we were able to grow a lot of vegetables last year[A3] .                                             

 

v       I was able to clean my room even though I was ill.[A4]                

 

v       The fire spread through the building very quickly, but everyone was able to escape.[A5]                    

 

v       I was able to swim back yesterday.[A6]                           

 


       

 

Ayrıca, geçmişte bir eylemin gerçekten yapılabildiğini / icra edilebilebildiğini göstermek istiyorsak, “be able to” yu kullanırız.

 

v       After looking at his notes again, he was able to complete the exercise[A7] .                           


 

Bütün zamanlarla kullanılabilir.

 

v       At the end of this language course,          you will be able to  will can speak English well[A8] .                           

 

v       Ask that policeman over there;he should be able to should can  help you.[A9]                                      

 

v       This is all the information which I have been able to get so far.        [A10]                

 

v       He has been able to speak English for 3 years.[A11] 

ANA SAYFA                                   Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 


 [A1]Bugün okula gidebilirim; kendimi daha iyi hissediyorum.

 [A2]Evimizi daha yeni boyatabildik.

 [A3]Soğuk havaya rağmen, geçen yıl bol miktarda sebze yetiştirebildik.

 [A4]Hasta olmama rağmen odamı temizleyebildim.

 

 [A5]Kısa sürede yangın her yere yayıldı, ama herkes kaçmayı başarabildi.

 [A6]Dün sırt üstü yüzebildim.

 [A7]Notlarına tekrar baktıktan sonra alıştırmayı tamamlayabildi.

 [A8]Bu dil kursunun sonunda, İngilizce’yi iyi bir şekilde konuşabileceksiniz.

 [A9]Orada duran şu polise sor size yardım edebilir.

 [A10]Şu ana kadar elde edebildiğim bütün bilgi budur.

 [A11]Üç yıldır İngilizce konuşabilmekte.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber