ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber

ANA SAYFA                                   Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 

COULD

 

“could” geçmişte bir işin yapılabildiğine dair zihni ve fiziki bir yeterliliğin / kabiliyetin mevcut olduğunu ifade eder; diğer taraftan, “could not” veya “couldn’t” ise geçmişte bir eylemi yapabilmek için zihni veya fiziki kabiliyetin olmadığını ifade eder.

 

v       Edward was so excited that he couldn’t sleep last night.[A1]      

 

v       At what age could he speak?[A2]                                     

 

v       I couldn’t go out this morning because of the rain,                

v       but now I can[A3] .                                                                             

 

v       My son couldn’t visit me last week because his children were sick[A4] .                                 

v

v       

 

“could” u nazik bir ifade olarak ricalarda çok sık kullanırız. Verdiği anlam geniş veya gelecek zamandır.

 

v       Could you tell me what the time is?        [A5]                               

 

v       Could I borrow your dictionary for a while?[A6]                          


 

Bazen “could” u geniş ve gelecek zamanla alakalı durumlar ya da olgulara ait öneriler hakkında konuşmak için kullanırız. Bazı durumlarda can müsaade almak / vermek ya da yeterlilik ifade edici manada kullanılabilir. Bununla birlikte “could” bu durumda kesinlik bulunmadığını ya da bir seçim hakkı olduğunu ifade eder. Biz ayrıca, olması muhtemel gelecek vakalar hakkında konuşmak için “could” kullanırız.

 

v       A: What shall we do this evening?[A7]                                           

B- We could go to the cinema.[A8]                                  

 

 

v       When you go to Ankara, you could staywith my family[A9] .      

 

v       Her story could be true. [A10] Present                                             

=It is possible that her story is true.                            

 

 

v       You could be right. [A11] Present                                      

=You are probably right.

 

v       He could come to school tomorrow[A12] . Future                           

=If his parents choose to send him.


 

 “could” ayrıca teklifler için de kullanılabilir.

 

v       I could do the shopping for you if you are tired.[A13]     


 

Dolaylı Anlatımda, “can” in yerine kullanırız.

 

He said, “I can lend you my book for a week.

He told me that  he could  lend  me his book for a week[A14] .            

 


 

Şart Cümlelerinde gerçek olmayan şimdiki-geniş zamanı belirtmek için “could” çok sık kullanılır.

 

v       If she spoke English, She could easily find a job[A15] 

                =But she doesn’t speak English[A16]                                       


 

Geçmişte yapılabilmesi mümkün olan, ancak aynı eylemin yapılması şu an için mümkün olmayan durumlar için kullanılır.

 

 

v       Only ten years ago, you could buy a house for about one million Lira in Ankara.[A17]                                         

 

ANA SAYFA                                   Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 


 [A1]Edward öyle çok heyecanlanmıştı ki, dün gece uyuyamadı.

 

 [A2]Kaç yaşında konuşabildi?

 [A3]Yağmurdan dolayı bu sabah dışarı çıkamadım, ama şimdi çıkabilirim.

 [A4]Çocukları hasta olduğu için oğlum geçen hafta beni ziyaret edemedi.

 [A5]Bana saatin kaç olduğunu söyleyebilir

misiniz?

 [A6]Bir süre için sözlüğünüzü ödünç alabilir miyim?

 

 [A7]Bu akşam ne yapalım?

 [A8]Sinemaya gidebiliriz.

 [A9]Ankara’ya gittiğinizde, ailemle birlikte kalabilirsiniz / bizde kalabilirsiniz.

 [A10]Onun anlattıkları gerçek / doğru olabilir.

 [A11]Haklı olabilirsiniz.

 [A12]Yarın okula gelebilir.

 [A13]Şayet yorgunsanız, sizin için alış veriş edebilirim/ yapabilirim.

 

 [A14]Kitabını bir hafta süreyle bana ödünç verebileceğini söyledi.

 [A15]Eğer İngilizce bilse / bilmiş olsa, kolayca bir iş bulabilir.

 

 [A16]Ama İngilizce bilmiyor.

 [A17]Daha on yıl önce, bir milyon Liraya Ankara’da bir ev satın alabilirdiniz.ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber