›NG›L›ZCE V›DEO DERSLER VE KEL›ME EZBER
›ngilizce video dersler ve kelime ezber

ANA SAYFA††††††††††††††††††††††††† Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

Lack of Necessity and Prohibition (Gerekli Olmayan Durumlar ve Yasaklama)

 

Mustnít†††††††

 

ďMustnítĒ ifadesi ile insanlara ne yapmamaları gerektiği söylenir. Genellikle yasaklama / yapılmaması gereken durumlar bu ifade ile anlatılır.

 

v      He mustnít smoke here[a1] . ††††††††††††††††††††††††††††

v      She mustnít sleep in the classroom. [a2] ††††††††††††††††††††††

v      You mustn't tell lies. [a3] ††††††††††††††††††††††††††††††††

v      You mustn't be late for school. [a4] ††††††††††††††††

v      You mustn't eat food in the class.[a5] †††††††††††††

 

Donít have to / donít need to / neednít

 

Present ya da future zamanlarda kullanırken Donít have to / donít need to / neednít zorunluluk içermeyen durumları anlatmak için kullanılır.

 

v      Her French is rather good. She doesnít have to / doesnít need to / neednít study very hard. [a6] †††††††††††††††††††

v      Tomorrow is Saturday. They donít have to / donít need to / neednít be here at 9.00[a7] . †††††††

 

 

 

 

v      It was Sunday I didnít need to get up early. So I slept till 12 oíclock[a8] .

v      It was Sunday. I neednít have got up early but I woke up at 7 oíclock since I had totally forgotten that it was Sunday.[a9] 

ANA SAYFA††††††††††††††††††††††††† Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 


 [a1]Burada sigara içmemeli.

 [a2]Sınıfta uyumamalı.)

 [a3]Yalan söylememelisin.

 [a4]Okula geç kalmamalısın.

 [a5]Sınıfta yemek yememelisin.

 [a6]Fransızcası oldukça iyi. Çok sıkı ders çalışmalısı gerekmiyor.

 [a7]Yarın Cumartesi. Saat 9ída burada olmaları gerekmiyor.

 [a8]Günlerden pazardı. Erken kalkmak zorunda değildim. Bu yüzden 12íye kadar uyudum.Ē

 [a9]Günlerden pazardı, erken kalkmam gerekmiyordu ama ben o günün pazar olduğunu tamamıyla unuttuğumdan saat yedide kalktım.Ē›NG›L›ZCE V›DEO DERSLER VE KEL›ME EZBER
›ngilizce video dersler ve kelime ezber