ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber

ANA SAYFA                                   Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 

Should, Ought to  (-meli, -malı)

 

Her ikisi de “tavsiye ve öneri” anlamında kullanılır. Bütün şahıslarla kullanılırlar. “Should”un olumsuz ve soru biçimi vardır. “Ought to” olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaz.

 

v       You should see a doctor. [A1]                                                           

v       He ought to see a doctor. [A2]                                                          

v       Ali should do his homework.[A3]                                    

v       The light is yellow. We ought to slow down.[A4]                          

v       We shouldn’t go out.  It is raining. [A5]                                         

v       Should she write it again?[A6]                                                          

 

Had Better (…-sa iyi olur)

 

“Had better” yapısını tavsiye edildiğinde ve öneride bulunulduğunda kullanılır. Anlam yönüyle “should”a çok benzer ve aynı manayı verecek şekilde kullanılabilir. “Had better”in olumsuz şekli “had better not” şeklinde kullanılır. “Had better” normal olarak olumlu soru yapısıyla kullanılmaz, fakat öğüt anlamında olumsuz soruda bulunur. “Had better”dan sonra fiilin yalın hali kullanılır.

 

v       We’d better stop for lunch. I’m very hungry[A7] .   

v       You’d better wear a coat. It’s cold outside[A8] .     

 

v       I have to meet the Colonel in five minutes.I’d better go now or I’ll be late. [A9]                   

v       It’s a very nice tie. You had better            not change it.[A10]          

 

v       I’d better not drink any more coffee. [A11]      

v       You’d better not forget to pay the rent today.[A12]      

 

v       Hadn’t you better ask him first?[A13]                              

 

Shouldn’t –needn’t

 

Shouldn’t birisine tavsiye verirken kullanırız. Needn’t ise gereklilik olmadığını belirtir.

 

v       You shouldn’t call him tonight. He is very angry[A14] .

v       You needn’t call him tonight. I have already told him about the problem[A15] .

 

v       They shouldn’t work very hard. They can have some health problems.[A16] 

v       They needn’t work very hard. We will finish the project on time with minimum effort[A17] .

 

Should—must

 

Should bir tavsiye verilirken kullanılır fakat must bir zorunluluk ya da yasaklama gibi daha güçlü bir ifadedir.

 

v       You shouldn’t smoke. It is dangerous for your health.[A18] 

v       You mustn’t smoke. You know what the doctor told about your lungs.[A19] 

 

v       They should study harder for becoming successful at school[A20] .

v       They must study harder, or else they will flunk the course.[A21] 

 

 

 

Should be doing, ought to be doing

 

Devam eden zamanda bir tavsiye verilirken kullanılır.

 

v       Why are they watching Tv? They should / ought to be sleeping now.[A22] 

v       He is studying English, but tomorrow there is math exam. He shouldn’t be studying English. He should be studying Math[A23] .

 

ANA SAYFA                                   Modals

Diğer Gramer Konular

Can

Could

Must, Have to, Have got to

Should, Ought to, Had better

Be able to

Would you mind

Prefer, Would Prefer

Would rather, Would sooner

Used to, Would

Be to, Be supposed to

Requests

Should have done

 Tenses, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns, Active Passive,

 

 


 [A1]Bir doktora görünmelisin.

 [A2]Bir doktora gitmeli.

 [A3]Ali ödevini yapmalı.

 [A4]Işık sarı. Yavaşlamalıyız.

 [A5]Dışarı çıkmamalıyız. Yağmur yağıyor.

 [A6]Onu tekrardan yazması gerekir mi?

 [A7](Öğle yemeği için dursak iyi olur. Çok açım.

 [A8]Ceket giysen iyi olur. Dışarısı soğuk.

 [A9]Albay’ı beş dakika içinde görmem gerekiyor.)  (Şu an çıksam iyi olur yoksa geç kalacağım.

 [A10]Çok güzel bir kravat. Bence değiştirmemelisin.

 [A11]Daha fazla kahve içmesem iyi olacak.

 [A12]Bugün kirayı ödemeyi unutmazsan iyi olur.

 [A13]Önce ona sorsan iyi olmaz mı ?

 [A14]Bugün onu aramamalısın. Çok sinirli.

 [A15]Bugün onu aramana gerek yok. Ben zaten ona sorundan bahsettim. (istersen ara sen bilirsin)

 [A16]Çok fazla çalışmamalılar. Sağlık sorunları olabilir.

 [A17]Çok fazla çalışmalarına gerek yok. En az çabayla projeyi zamanında bitereceğiz.

 [A18]Sigara içmemelisin. Sağlığın için zararlı.

 [A19]Sigara içmemelisin. Doktorun akciğerlerin hakkında ne söylediğini biliyorsun.

 [A20]Okulda başarılı olmak için daha sıkı çalışmalılar.

 [A21]Daha sıkı çalışmalılar aksi takdirde dersi geçemeyecekler.

 [A22]Niye televizyon izliyorlar? Şu anda uyuyor olmalılar.

 [A23]İngilizce çalışıyor fakat yarın matematik sınavı var. Şu an İngilizce çalışıyor olmamalı. Matematik çalışıyor olmalı.ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber