İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                                     Noun Clauses

Other Grammar Points

v      Noun clauses with Question Words

                (Where, what, who, when, Why

 

v      Noun clauses with Yes No Questions

                (If , whether or not)

 

v      Noun clauses with That

 

v      Reduction of Noun Clauses

 

v      Reported Speech

 

v      Noun clauses with –ever words

                (Whatever, Whenever, Whoever…)

 

v      Subjunctive mood

 

v      If or Whether

 Modals, Adjective Clauses, Tenses, Active Passive, Gerund, infinitive, Nouns, Adjectives, adverbs, Adverbial Clauses

İngilizce Dilbilgisi

İngilizce

İngilizce sözlük

İngilizce türkçe

 

 

 

 

 

 

 
NOUN CLAUSES WHICH BEGIN WITH THAT

 

Verb + That - Noun Clause

(Fiil + That - İsim Cümlesi)

 

Düşünsel bir aktiviteyi ifade etmek için kullanılan bazı fiillerden sonra “that”  ile bağlanmış bir isim cümlesi kullanılır. “That”in cümle içerisinde kullanımı isteğe bağlıdır, istenmezse kullanılmayabilir.

 

forget                 guess                 hear                 realize

learn                  think                   hope                remember

see                    read                    know               understand

 

v      I remembered (that) I locked the door.[A1]    

 

v      A: Do you think these books are cheap?[A2]    

B: No, I think that they are expensive.[A3]            

 

v      A: Did you hear that Ann visited the class?[A4]          

B: Yes, I did.[A5]                                               

 

v      The teacher didn’t realize one student was absent. [A6]                 

 

                 

Anticipatory “It” + Noun Clause

(It + Fiil + İsim Cümleciği)

 

Bir cümlenin öznesi olan “that” isim cümleciği, fiilden sonra gelebilir. “It” zamiri, özne konumunda, fiilden önce kullanılır. Bu şekilde oluşturulan yapıya “It + fiil yapısı” adı verilir. Duygusal tepki belirten bazı fiiller bu yapıda kullanılabilir. Konuşmacının ya da başka birinin bir konuda neler hissettiğini göstermek için çok uygun bir yapıdır.

 

amaze                       (şaşırtmak)

frighten                    (korkutmak)

annoy                        (canını sıkmak)

hurt                            (incitmek)

bother                       (rahatsız etmek)

irritate                      (kızdırmak)

disappoint                (hayal kırıklığına                                                   uğratmak)       

shock                                     (şok etmek)

disturb                      (rahatsız etmek)

surprise                    (şaşırtmak)

 

 

 

v      It surprised us that Mary got the promotion since she was not a good worker.[A7]                      

 

v      It disappointed me that my father didn’t let me drive his car.[A8]                                                                                                                                       

 

v      It irritates Britney that her brother will move to another country.[A9]                                            

 

v      It frightens them that their children haven’t called yet.[A10]                                                               

 

That cümlenin başında da kullanılabilir.

 

v      That he always comes late is a strange thing.[A11]     

 

v      That he is wrong is clear.[A12]                                         

 

v      That he didn’t really try to do the work is the reality.[A13]  

 

v      It is a fact that the world is round[A14] 

That the world is round is a fact[A15] 

 

v      It is obvious that she doesn’t know English.[A16] 

That she doesn’t know English is obvious.[A17] 

 

Relative clause’daki that ile karıştırılmamalıdır. Relative clause’un that’i her zaman isimden sonra gelir.

 

v      He is not the person that I met. [A18] [relative clause]

 

v      He doesn’t know that I  met that person [A19] [noun clause]

 

That bazı durumlarda söylenmeyebilir. Bu durumlar aşağıda parantez içinde verilmiştir.

 

Yüklemden sonraki that atılabilir.                                           [object of a verb]

·         I know (that) he is innocent[A20] .

                 

Sıfattan sonraki that atılabilir.                                                 [adjective compliment]

·         I’m sure (that) he is innocent. [A21]  

     

to be sonrasındaki that atılamaz.                                             [predicate nominative]

·         My opinion is that he is innocent. [A22] 

     

Cümle başında yer alan that atılamaz.                                               [subject]

·         That he is innocent is obvious.[A23]  

 

İsimden sonra gelen that atılamaz.                                         [appositive]

·         The fact that he is innocent is obvious[A24]            

 


 


 [A1]Kapıyı kilitlediğimi hatırladım.

 [A2]Bu kitapların ucuz olduğunu düşünüyor musun?

 [A3]Hayır, bence onlar pahalı.

 [A4]Ann’in sınıfı ziyaret ettiğini duydun mu?

 [A5]Evet duydum.

 [A6]Öğretmen bir öğrencinin eksik olduğunun farkına varmadı.

 [A7]Mary iyi bir işçi olmadığı için terfi aldığına şaşırdık.

 [A8]Babamın arabasını kullanmama izin vermemesi beni hayal kırıklığına uğrattı.

 [A9]Erkek kardeşinin başka bir ülkeye taşınacak olması Britney’i kızdırıyor.

 [A10]Çocuklarının henüz aramamış olması onları korkutuyor.   

 [A11]Onun sürekli (devamlı) geç gelmesi garip bir şeydir.

 [A12]Onun hatalı olduğu aşikardır (açıktır)

 [A13]Onun işi yapmak için gerçekten çaba harcamamış olması bir hakikattır.

 [A14]Dünyanın yuvarlak olduğu bir gerçektir.

 [A15]Dünyanın yuvarlak olduğu bir gerçektir.

 [A16]İngilizce bilmediği aşikar.

 [A17]İngilizce bilmediği aşikar.

 [A18]Tanışyığım kişi o değil.

 [A19]O kişiyle tanıştığımı bilmiyor

 [A20]Onun masum olduğunu biliyorum

 [A21]Onun masum olduğuna eminim

 [A22]Kanaatim şu ki o masumdur VEYA Kanaatim masum olduğu yönündedir

 [A23]Masum olduğu gerçeği aşikâr

 [A24]Masum olduğu gerçeği aşikârİNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber