İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                                     Noun Clauses

Other Grammar Points

v      Noun clauses with Question Words

                (Where, what, who, when, Why

 

v      Noun clauses with Yes No Questions

                (If , whether or not)

 

v      Noun clauses with That

 

v      Reduction of Noun Clauses

 

v      Reported Speech

 

v      Noun clauses with –ever words

                (Whatever, Whenever, Whoever…)

 

v      Subjunctive mood

 

v      If or Whether

 Modals, Adjective Clauses, Tenses, Active Passive, Gerund, infinitive, Nouns, Adjectives, adverbs, Adverbial Clauses

İngilizce Dilbilgisi

İngilizce

İngilizce sözlük

İngilizce türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yes / No Questions Noun Clauses

 

İngilizce sorular yardımcı fiiller ve modal (is, are, have, did, can, should, must) ile başlarsa bunlara Yes/No Questions denir. ”Yes / No” olarak cevaplandırılan soru cümleleri isim cümlesine çevrildiği zaman “whether” ve “if” yapıları kullanılmaktadır

İngilizce’de soru cümleleri isim cümleciklerinde (noun clauses) kullanıldıkları zaman kelime dizilişinde bir takım değişikliklere uğrar.whether /if den sonra sırasıyla özne ve fiil gelir.

 

 

Soru:                          Does she need help?[A1]         

Noun Clause:           We wonder whether / if she needs help.[A2] 

 

İsim cümlesine dönüştürülen soru cümlesi cümlenin  öznesi de olabilir.

 

Noun Clause:           Whether she needs help doesn’t concern me.[A3] 

 

Not: “if”i cümle başında kullanamayız.

 

Soru:                         Did they watch that movie?[A4] 

Noun Clause:           I can’t remember if / whether they watched that movie.[A5] 

Noun Clause:           Whether they watched that movie is not unknown.[A6] 

 

 

 

         

*      Is she hungry?[A7]                                           

We don’t know if/whether she is hungry. [A8]      

 

*      Does Jude get up early? [A9]                         

Do you know if / whether Jude gets up early?[A10]                                                         

 

*      Did Peter go to New Jersey? [A11]                

They asked me if / whether Peter went to New Jersey[A12] .                                       

 

*      I can’t remember whether she gave the key to me or not[A13] .                                               

 

*      I don’t know if that’s his hat or not[A14] .

 

*      Whether there are still people under the collapsed buiding is uncertain.[A15] 

 

Whether or not şeklinde de kullanılabilir.

 

*      Whether or not he can be president again depends on his success[A16] .

 

*      Whether or not we go to Spain for our holiday depends on the cost[A17] 

 

*      Whether I go to university or not is dependent on what exam grades I get[A18] 

 

 


 [A1]Yardıma ihtiyacı var mı?

 [A2]Yardıma ihtiyacı olup olmadığını merak ediyoruz.

 [A3]Yardıma ihtiyacı olup olmadığı beni ilgilendirmez.

 [A4]O filmi izlediler mi?

 [A5]O filmi izleyip izlemediklerini hatırlamıyorum.

 [A6]O filmi izleyip izlemedikleri bilinmiyor.

 

 [A7]O aç mı?

 [A8]Biz onun aç olup olmadığını bilmiyoruz.

 [A9]Jude erken mi kalkar?

 [A10]Jude’un erken kalkıp kalkmadığını biliyor musun?

 [A11]Peter New Jersey’e gitti mi?

 [A12]Onlar bana Peter’ın New Jersey’e gidip gitmediklerini sordu.

 [A13]Anahtarı bana verip vermediğini hatırlayamıyorum.)

 [A14]Bu şapkanın onun olup olmadığını bilmiyorum.

 [A15]Çöken binanın altında hala insanlar olup olmadığı kesin değil.

 [A16]Tekrardan başkan seçilip seçilmemesi başarısına bağlı.

 [A17]Tatil için İspanya’ya gidip gitmememiz maliyete bağlı.

 [A18]Universiteye gidip gitmemem sınavdan alacağım puana bağlı.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber