ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Articles (a-an-the)

(Belirteçler)

a / an

(Bir)

 

“A-an” belirteçleri isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “herhangi bir“ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir grup insandan hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçilir ise, bu seçilen kişi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Bir şey not almak için bir kimseden bir kalem istendiğinde, bu herhangi bir kalemdir. “a ve an” belirteçleri sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiillerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca önlerine “a / an” belirteci gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler “a / an” belirteci almaz. İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne “a”, sesli bir harf ile başlıyorsa “an” belirteci getirilir. Sayılamayan isimlerin önüne "a / an" belirteci getirilmez.


a pencil                   (bir kalem)

a book                     (bir kitap)

a teacher                 (bir öğretmen)

an apple                  (bir elma)

an engineer              (bir mühendis)

an inspector            (bir müfettiş)

      

Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce'de kelimelerin sadece yazılışı ile  değil okunuşuyla da ilgilidir. Örneğin "university" kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu "yunivörsiti" şeklinde olduğu için başına “a” belirteci gelir. Ya da "hour" kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde "aır" şeklinde okunduğundan kelimenin başına “an” belirteci gelmesi gerekir.

 

a university            (bir üniversite)

A european city      (Avrupalı bir şehir)
an hour                   (bir saat)

an heir                     (bir mirasçı)

 

Sayılabilir tekil isimler belirtisiz nesne biçiminde kullanılırken, tek başlarına kullanılamazlar. Kesinlikle “a /an” kullanılması gerekir. Sayılabilir çoğul simlerle sayılamaz isimler genel anlam ifade ettiklerinde tek başlarına kullanılabilirler.

·          People must read books .

·          I like apples

·          I drink milk everyday.

·          Time is very important.

·          You need to have experince for this job.

·          Coffee is a popular drink

The

 

Belirli bir isimden bahsediliyorsa ‘the’ belirteci kullanılır. “the” belirteci hem tekil ve çoğul sayılabilir isimlerle  hem de sayılamayan isimlerle kullanılır.

 

·          I bought a book yesterday. The book is about rock music.

İlk cümlede “book” kelimesini ilk defa kullanırken “a” kullanıldı.Ancak ikinci cümlede artık bu kelimeden ikinci kez söz ederken belirgin, bilinen isim olduğundan “the” kullanıldı.

·          They gave me an expensive watch, but I didn’t accept the watch.

·          There was a boy with yellow t-shirt  in the party yesterday.Do you know the name of the boy?

 

Belirli veya bilinen bir isimden bahsederken “the” kullanılır.

 

·          They are playing a computer game.

·          They are playing the computer game I bought last week.

·          I saw a man in the garden

·          I saw the man in the garden

 

·          I know a place where we can have lunch today.

·          I know the plave you are talking about. Konuşmanın geçtiği ortamdaki isimlerden söz ederken “the” kullanılır.

 

 

Superlative yapı ile “the kullanılır.

 

 

 

“of” ile yapılan tamlamalarda “the “ kullanılır.

 

 

 

 ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber