ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 

 Both (her ikisi), Either (ikisinden biri), Neither (İkisinden hiçbiri)

 

“Both, Either ve Neither” sıfatları sayılabilir isimlerle kullanılır. Her zaman iki şey hakkında konuşurken kullanılırlar.

“Both” hem bir isimle hem de tek başına kullanılır ve daima çoğul bir fiil alır.

 

·          Both my sisters are doctors[A1] 

 

·          Both Ali and Mehmet live in İstanbul[A2] 

 

·          Both live in İstanbul[A3] 

 

“Both” cümlenin farklı yerlerinde kullanılabilir. Fiiller yine çoğuldur.

 

·          Both Mike and Jim have a car./Mike and Jim both have a car[A4] 

 

·          The students have both done their homework[A5] . (yardımcı fiilden sonra)

 

·          They can both come here. [A6] (modal tardımcı fiilerden sonra)

 

·          The girls both learn English. [A7] (Fiilden önce)

 

“Both” kelimesi “of” ile tamlama oluşturabilir.

 

·          Both of my sisters are doctors.   =  Both my sisters are doctors[A8] 

 

·          She has eaten both of my apples  =  She has eaten both my apples[A9]  

 

Dikkat!

 

·          Both of them were arrested   = Both them They were both arrested.[A10] 

 

·          I invite both of you.             = I invite you both. both you[A11] 

 

“Either ve Neither”  iki şeyden bahseder. “either” kelimesi “one or the other” “ biri ya da diğeri” anlamında kullanılır. “neither” kelimesi “ not one and not the other” “ ne bu ne de diğeri değil” anlamında kullanılır ve biraz daha vurgusal anlama sahiptir. Fiil her zaman tekildir.

 

·          Either candidate is ideal for the job[A12] 

 

·          Neither boy is my friend[A13] 

 

“Either ve Neither”  tek başlarına kullanılabilirler.

 

·          We have two televisions, but neither works properly[A14] 

 

·          I have two bicyles. I can lend you either[A15] 

 

“Either ve Neither”  kelimeleri “of” ile kullanılabilir. Fiil tekil ya da çoğul olabilir. “neither” olumsuzluk anlamı verir ve fiillin tekrar olumsuz yapılması gerekmez.

 

·          Neither of my parents likes / like my friends[A16] 

 

·          Either of these candidates is / are ideal for the job.[A17] 

 

“Either “ ve “ Both”

 

·          You can’t have either of them (onu ya da diğerini alamazsın. / Hiçbirini alamazsın)

 

·          You can’t have both of them. ( her ikisini alamazsın sadece birini alabilirsin)

 


 [A1] İki kız kardeşim de doktor.

 [A2]Hem Ali hem de Mehmet İstanbul’da yaşar.

 [A3]İkisi de İstanbul’da yaşıyor.

 [A4]Hem Mike’ın hem de Jim ‘in arabası vardır.

 [A5]Öğrencilerin her ikisi de ödevini yaptı.

 [A6]Her ikisi de buraya gelebilir.

 [A7]Kızların ikisi de İngilizce öğreniyor.

 [A8] İki kız kardeşim de doktor.

 [A9]İki elmamı da yedi.

 [A10]Her ikisi tutuklandı.

 [A11]İkinizi de davet ediyorum.

 [A12]İki adayda işe uygun. (biri ya da diğeri fark etmez.)

 [A13](ikisinden) hiçbiri benim arkadaşım değil.

 [A14]İki televizyonumuz var ama ikisi de düzgün çalışmıyor.

 [A15]İki bisikletim var. Birini ödünç verebilirim. (bu ya da diğeri fark etmez)

 [A16]Annem babam (ikisi de) arkadaşlarımı beğenmiyor.

 [A17]Adayların ikisi de işe uygun (biri ya da diğeri fark etmez)ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber