ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 

 Each , Every (Her, herbir)

 

“Each ve Every” sıfatlarından sonra sayılabilir isim kullanılır. İsimler her zaman tekil hallerindedir.

 

·          Each students     Each student

 

·          Every members   Every member

 

“Each ve Every” sıfatları bir isimle birlikte kullanılırlar. Ancak “Each” aynı zaman da bir ismin yerinede zamir olarak kullanılabilir. “Every” den sonra ise her zaman bir isim gelmelidir.

 

·          Each player takes three cards in this game[A1] .

 

·          Every player takes three cards in this game[A2] 

 

Bu cümlelerde “each ve every” biri isimden önce gelmişlerdir ve sıfat durumundadırlar. Kendilerinden sonra gelen fiil tekil olarak kullanılır.

Ancak

·          Each takes three cards in this game olarak ta kullanılabilir

·          Every takes three cards in this game

 

“Each” kelimesinin verdiği anlam “one by one, seperately” “tek tek her biri, ayrı ayrı herbiri” anlamı vermektedir. “Every” ise “all” “hepsi” anlamı vermektedir.

 

·          Each worker in the company was questioned by the police.[A3] 

 

·          Every worker has a social security [A4] (all workers)

 

Ancak bu fark çok önemli değildir ve her iki kelime aynı anlamda kullanılabilir.

 

·          Every /Each summer we go to Datça.[A5] 

 

“Every” kelimesinden önce “ almost, nearly” ve sonrasında “single” kelimeleri kullanılabilir. “Each” bu şekilde kullanılamaz.

·          Some Asians eat rice almost every day[A6]  almost each day

 

·          Nearly every bone in his body was broken in the accident[A7]  nearly each bone

 

·          He eats ice cream every single day[A8] .each single day

 

“Every” den önce “not” kullanabiliriz ama “Each”ten önce kullanılamaz.

 

·          Not every suspect is a terrorist[A9] 

 

·          Not each suspect is a terrorist

 

“Each” cümlenin farklı yerlerinde kullanılabilir. Fiillerin çoğul olması gerekir.

 

·          The students have each done thier homework[A10] . (yardımcı fiilden sonra)

 

·          The girls each learn English[A11] . (Fiilden önce)

 

 

“Each ve Every” kelimeleri “of” ile tamlama oluşturabilirler. Fiil tekildir. “Every” tek başına kullanılamaz kendinden sonra bir isim almalıdır ancak “each” kullanılabilir.

 

 

·          Each of the companies supports the new tax system[A12] 

 

·          Each of you has to be ready.[A13] 

 

·          Each one of the boys plays in tha garden.[A14] 

 

·          Every one of the boys  plays in tha garden.[A15]  Every of the boys

 

 

“Every” belli bir periodik arayla olan olaylarda kullanılır.

 

·          Take this medicine every eight hours.[A16] 

 

·          Every five years people vote for a new government.[A17] 

 


 [A1]Bu oyunda her oyuncu üç kart alır.

 [A2]Bu oyunda her oyuncu üç kart alır.

 [A3]Şirketteki her işçi polis tarafından sorgulandı. (tek tek)

 [A4]Her işçinin sosyal güvenliği vardır (hepsinin)

 [A5]Her yaz Datça’ya gideriz.

 [A6]Bazı Asyalılar her gün pirinç yer.

 [A7]Neredeyse kazada vücudundaki her kemik kırılmıştı.

 [A8]Her gün (aksatmadan, her Allahın günü) dondurma yer.

 [A9]Her şüpheli terörist değildir.

 [A10]Öğrencilerin her biri ödevlerini yaptı.

 [A11]Kızların her biri İngilizce öğrenir.

 [A12]Şirketlerin her biri yeni vergi sistemini destekliyor.

 [A13]Her biriniz hazır olmalı.

 [A14]Her bir çocuk (çocukların hepsi) bahçede oynuyor.

 [A15]Her bir çocuk (çocukların hepsi) bahçede oynuyor.

 [A16]Bu ilacı her sekiz saatte bir al.

 [A17]Her beş yılda bir halk oy kullanır.ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber