İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

 

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indefinite Pronouns

 

 

 

Person (Kişi)

 

 

Place (Yer)

 

Thing (cansız)

Some

Someone[a1] 

Somebody[a2] 

Somewhere[a3] 

Something[a4] 

 

Any

Anyone[a5] 

Anybody[a6] 

Anywhere[a7] 

Anything[a8] 

 

No

No one [a9] 

Nobody[a10] 

Nowhere[a11] 

Nothing[a12] 

 

Every

Everyone[a13] 

Everybody[a14] 

Everywhere[a15] 

Everything[a16] 

 

 

 

Bu kelimeler, zamir olarak ismin yerine kullanılmaktadır.”-one ve –body” ile oluşan kelimeler insanlar için kullanılmaktadır. “-where” yer ; “-thing” cansız varlıklar için kullanılmaktadır.

 

Her zaman tekil olarak kabul edilirler.

 

 

“No” ile başlayan kelimeler olumsuzdur, bu yüzden fiil her zaman olumlu şekliyle kullanılır. Anlam her zaman olumsuzdur.

 

 

 

“Some” ile başlayan kelimeler genelde olumlu cümlelerde; “any” ile kelimeler ise olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

Ancak, bir şey teklif edilirken, önerilirken veya rica edilirken kullanılan soru cümlelerinde "any" değil, "some" kullanılır. Bu cümleler soru cümleleri olsa da anlam bakımından aslında “teklif”tirler.

 

 

 

 

“No one, nothing” gibi olumsuz kelimeyle başlayan cümlelerin devamında ”any-“ ile başlayan kelimeler kullanılmalıdır. İki olumsuz yapı aynı cümlede olamaz.

 

 

 

 

 

“Any-“ ile başlayan kelimeler olumlu cümlelerde kullanıldığında “herkes, herhangi bir kişi, şey, her yer” gibi anlamlar taşır.

 

 

 

 


 [a1]Biri, birisi, bir kimse

 [a2]Biri, birisi, bir kimse

 [a3]Bir yer

 [a4]Bir şey

 [a5]Herhangi biri, birisi

 [a6] [a6]Herhangi biri, birisi

 [a7]Bir yer,  [a7]Herhangi  yer

 [a8]Bir şey, Herhangi bir şey

 [a9]Hiç kimse

 [a10]Hiç kimse

 [a11]Hiçbir yer

 [a12]Hiçbirşey

 [a13]herkes

 [a14]Herkes

 [a15]Heryer

 [a16]Herşey

 [A17]Herkes  onu tanır.

 [A18]Her şey plana göre gidiyor.

 [A19]Kimse cevabı bilmiyor.

 [A20]Sistemle ilgili bir şey yanlış / doğru gitmiyor.

 [A21]Çantada hiçbir şey yok.

 [A22]Kimse cevabı bilmiyor.

 [A23]Kalacak hiçbir yeri yok.

 [A24]Söyleyecek hiçbir şeyim yok.

 [A25]Kapıda biri var.

 [A26]Kapıda biri var mı?

 [A27]Kapıda hiçbir kimse yok.

 [A28]Gidebileceğimiz bir yer biliyorum.

 [A29]Gidebileceğimiz bir yer biliyor musun?

 [A30]Gidebileceğimizi hiçbir yer bilmiyorum.

 [A31]İçecek bir şey istiyor musun?

 [A32]Yiyecek bir şey verebilir misin?

 [A33]Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor.

 [A34]Kimsenin parası yok.

 [A35]Hiç kimse tarafından bir şey yapılmayacak.

 [A36]Her yer bana uygun.

 [A37]Herkes/ herhangi biri onu kolayca yapabilir.

 [A38]Her yerde / herhangi bir yerde uyuyabiliriz. Fark etmez.

 [A39]Doğum günü için herhangi bir şey alabilirsin.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber