ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 Many (Çok)

 

Sayılabilir isimlerle kullanılır. Olumlu, olumsuz ve soru cümleleriyle kullanılabilir.

 

·          He has many books. [A1]    

 

·          Can Mert speak many languages? [A2]       

 

·          We didn’t see many children there[A3] .                       

 

Many + a / an + Noun

(many a student, many an event, many a time…) şeklinde kullanılır ve “birçok” anlamına gelir.Anlam çoğul olmasına karşın tekil bir fiil alır.

 

·          Many a person has been helped by therapy[A4] 

 

·          Many an hour was spent with friends[A5] 

 

Much (Çok)

 

Sayılamayan isimlerle, soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

  

·          She didn’t drink much milk today. [A6]       

 

·          Do you have much work? [A7]        

                           

·          Did İlker have much money in his wallet? [A8] 

                  

·          They will have much homework this weekend. [A9]   

 

Much ve many” tek başlarına isimin yerine zamir olarak kullanılabilir.

 

·          Much has been said about the issue.[A10]  (Much information)

 

·          Many have believed him.[A11]  (many people)

 

“many ve much” kelimeleri “of” ile birlikte kullanıldığında kendinden sonra gelen isim de (the, my, your, these, those) gibi belirleyici sözcükler kullanılmalıdır.

 

·          Many people

Many of the people

 

·          Many countries

Many of these countries

 

·          Much sugar

Much of the sugar

 

·          Many books

Many of your books

 

Ancak “you, us” gibi “pronoun” lar ile doğrudan kullanılır.

 

·          Many of us

·          Many of you

·          Much of it

 

 

Too Much / Too Many

(Sayılabilen / Sayılamayan Nesnelerle “Gereğinden Çok Fazla” İfadesinin Kullanımı)

 

“Too many ve too much” ifadeleri kendilerinden sonra gelen isimlere “gereğinden çok fazla” anlamı katar. “”Too much” sayılamayan isimlerle (noncount nouns) kullanılır.  “Too many” sayılabilen isimlerle kullanılır.

 

Sayılabilen İsimler (Count Nouns)        

Sayılamayan İsimler (Noncount Nouns)

 lessons     (dersler)

 information      (bilgi)

 dollars       (dolarlar)

 money             (para)

 spoons      (kaşıklar)

 sugar               (şeker)

 cups          (fincanlar)

 coffee              (kahve)

 glasses     (bardaklar)

 water               (su)

 minutes     (dakikalar)

 time                 (zaman)

 people       (insanlar)

 news                (haber)

 

too many  cups      / too much coffee                      (çok fazla fincan  / çok fazla kahve)

too many minutes /  too much time                         (çok fazla dakika / çok fazla zaman)

too many people   /  too much news                         (çok fazla insan   / çok fazla haber)

 

·    I drink too much coffee everday[A12] .            

 

·    There aren’t too many students in this class[A13] .    

 

·    He put too many spoons of sugar in his tea[A14] .    

 

·    They spent too much time on the test[A15] .       

 

·    Was there too much noise in the library?[A16]      

 

 

How Much / How Many? (Ne Kadar / Kaç Tane?)

 

“How many” soru ifadesi sayılabilir isimlerle kullanılır. “How much” soru ifadesi sayılamayan isimlerle kullanılır.

 

·          How many students are there in the classroom? [A17]                 

 

·          How many people are coming to the party? [A18]     

 

·          How many books did you read last month? [A19]      

 

·          How much money do you want? [A20]          

 

·          How much sugar do we need?[A21]             

 

·          How much time is there left? [A22]                     

 


 [A1]Çok  kitabı var.

 [A2]Mert birçok dil konuşabilir mi?

 [A3]Orada çok çocuk görmedik.

 [A4]Birçok insana terapi yoluyla yardım edildi.

 [A5]Arkadaşlar birçok saat geçirildi.

 [A6]Bugün çok süt içmedi.

 [A7]Çok işin var mı?

 [A8]İlker’in cüzdanında çok parası var mı?

 [A9]Bu hafta sonu çok ödevleri olacak.

 [A10]Konu hakkında çok şey söylendi.

 [A11]Birçokları ona inandı.

 [A12]Her gün çok fazla çay içerim.

 [A13]Bu sınıfta çok fazla öğrenci yok.

 [A14]Çayına çok fazla (kaşık) şeker attı.

 [A15]Sınavda çok fazla vakit harcadılar.

 [A16]Kütüphane’de çok mu fazla gürültü vardı?

 [A17]Bu sınıfta kaç tane öğrenci var?

 [A18]Partiye kaç kişi geliyor?

 [A19]Geçen ay kaç kitap okudun?

 [A20]Ne kadar para istiyorsun?

 [A21]Ne kadar şekere ihtiyacımız var?

 [A22]Ne kadar zaman kaldı?ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber