İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 None (hiçbiri), plenty of (bir çok), most (çoğu),

 

Bu kelimeler hem sayılabilir hem de sayılamayan isimlerle kullanılabilirler.

 

None

 

  “of” ile birlikte kullanılır ve  kendinden sonra gelen isim de (the, my, your, these, those) gibi belirleyici sözcükler kullanılmalıdır.

·          None of my children has/have black hair[A1]  (Sayılabilir isimlerle fiil tekil veya çoğul olabilir)

 

·          None of this information is necessary[A2] . (sayılamayan isimler daima tekil fiil alır.)

 

·          “I’d like some more tea.” “I’m sorry there’s none left” [A3] (isim olarak kullanılabilir)

 

 

Plenty of

 

·          There are plenty of cars available[A4] . (Sayılabilir isimlerle fiil çoğul olur)

 

·          There is plenty of time.[A5]  (Sayılamayan isimler daima tekil fiil alır.)

 

Most

 

·          Most of the milk is for cake[A6] . (sayılamayan isimler daima tekil fiil alır.)

 

·          Most people believe in God[A7] .  (Sayılabilir isimlerle fiil çoğul olur)

 

 “of” ile birlikte kullanıldığında kendinden sonra gelen isim de (the, my, your, these, those) gibi belirleyici sözcükler kullanılmalıdır.

 

·          Most of the people believe in God

[A8] 

Ancak you, us gibi “pronoun” lar ile doğrudan kullanılır.

 

·          Most of us   most we

 

·          Most of you  most you

 


 [A1]Çocuklarımın hiçbirinin siyah saçı yok.

 [A2]Bu bilginin hiçbir bir kısmı gerekli değil.

 [A3]“Biraz daha çay istiyorum.” “ üzgünüm hiç kalmadı.”

 [A4]Mevcut birçok araba var.

 [A5]Çok zaman var.

 [A6]Sütün çoğu kek için

 [A7]Birçok insan Allah’a inanır.

 [A8]Birçok insan Allah’a inanır.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber