ÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 
Possessive Adjectives (Sahiplik Sıfatları)

 

Sahiplik bildiren sıfatlardan sonra mutlaka bir nesne kullanılır.

 

 

Şahıs Zamirleri

 

Sahiplik / İyelik Sıfatları

I        (ben)

You    (sen)

He      (o)

She    (o)

It        (o)     

We      (biz)

You    (siz)

They   (onlar)

my      (benim)

your   (senin)

his      (onun)

her     (onun)

its      (onun)

our     (bizim)

your   (sizin)

their   (onların)

 

·          This is our teacher. [A1]    

 

·          That is your car[A2] .                

 

·          This is their classroom.[A3]          

 

·          They are teachers. That’s their office.[A4] 

 

·          We are students. This is our classroom[A5] .        

 

 

Possessive Nouns (İsimlerin Sahiplik Hali)

 

“Possessive Nouns”, isimlerin sahiplik eki, yani tamlayan hali anlamına gelir. Cümleye “babamın arabası, öğrencilerin kalemleri” gibi anlamlar katar. İsmin durumuna göre sahiplik ekleri değişir. Birkaç yolla yapılır.

 

Possessive Nouns (isimlerin sahiplik hali) tekil isimlerin sonuna “’s” konularak yapılır.

 

·          the teacher’s book [A6]     

 

·          the man’s pencil [A7]         

 

·          That’s İzci’s office[A8] .                                

 

·          That’s Gürsoy’s desk. [A9]                              

 

·          Those are Ateş’s books. [A10]                                    

               

 

Sonu “s” ile bitmeyen çoğul isimlerde “-‘s” ile sahiplik (possessive) haline girerler.

 

·          children’s toys[A11]   

 

·          the women’s shoes[A12]                

 

” s” ile biten isimlerin çoğullarında yalnızca üstten bir virgül (’) kullanılır.

 

·          the soldiers’ barracks[A13]                     

·          girls’  dresses[A14]                     

 

 “s” ile biten klasik adlara yalnızca üstten virgül eklenir.

 

·          Archimedes’ law[A15]          

 

·          Sophocles’ plays[A16]                   

 

“s” ile biten öteki isimler   “’s”  ya da yalnızca üstten virgül (’) alabilir.

 

·          James’s beautiful house [A17]         

 

·          James’ beautiful house[A18]                    

 

Bir şeye sahip olan kişiler birden fazlaysa sadece son isme “-’s” ilave edilerek             

iyelik haline sokulur.

 

·          Stephen and Jack’s room [A19]                 

 

·          Your mother and father’s car[A20]              

 

Süreç belirten yapılarda kullanılır.

·          A week’s holiday[A21] 

 

·          Two hours’ break[A22] 

 

·          Five minutes’ sleep[A23] 

 

·          A minute’s silence[A24] 

 

 

 


 [A1]Bu bizim öğretmenimiz.

 [A2]Şu sizin arabanız.

 [A3]Bu onların sınıfı.

 [A4]Onlar öğretmendir. Bu onların bürosu.

 [A5]Biz öğrenciyiz. Bu bizim sınıfımız.

 [A6]öğretmenin kitabı

 [A7]adamın kalemi

 [A8]Bu İzci’nin bürosu.

 [A9]Bu Gürsoy’un sırası.

 [A10]Bunlar Ateş’in kitapları.

 [A11]çocuk oyuncakları

 [A12]kadınların ayakkabıları

 [A13]askerlerin koğuşu

 [A14]kız elbiseleri / kızların giydiği elbiseler

 [A15]Arşimed’in kanunu

 [A16]Sofokles’in oyunları

 [A17]James’in güzel evi

 [A18]James’in güzel evi

 [A19]Stephen ve Jack’in  odası

 [A20]Annenin ve babanın arabası

 [A21]Bir haftalık tatil

 [A22]İki saatlik ara

 [A23]Beş dakikalık uyku

 [A24]Bir dakikalık sessizlikÝNGÝLÝZCE VÝDEO DERSLER VE KELÝME EZBER
Ýngilizce video dersler ve kelime ezber