İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

 

 

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)

 

Sayılamayan isimler İngilizcede sayıyla ifade edilemeyen, çoğul biçimleri olmayan ve tekil fiille kullanılan isimlerdir.

 

Sayılabilen İsimler (Count Nouns)        

Sayılamayan İsimler (Noncount Nouns)

 lessons        (dersler)

 information           (bilgi)

 dollars       (dolarlar)

 money                (para)

 spoons        (kaşıklar)

 sugar                 (şeker)

 cups          (fincanlar)

 coffee                (kahve)

 glasses        (bardaklar)

 water                  (su)

 minutes       (dakikalar)

 time                   (zaman)

 people       (insanlar)

 news                  (haber)

 

Örnekler :

 

 

 

 

 

Bu isimler şu şekilde gruplanır:

 

1. Benzer araç gereçlerden oluşan grup isimler:

Furniture, jewellery, equipment, food, fruit, scenery, traffic, clothing…

 

Furniture sayılamaz bir isimdir ve tekil fiil alır:

 

 

Tek tek parçalar ele alınırsa sayılabilen isimlerdir. Table, carpet, chair…

 

 

Fruit sayılamaz bir isimdir ve tekil fiil alır

 

 

Tek tek parçalar ele alınırsa sayılabilen isimlerdir. Orange, apple, banana…

 

 

Jewellery sayılamaz bir isimdir ve tekil fiil alır

 

 

Tek tek parçalar ele alınırsa sayılabilen isimlerdir. ring, bracelet,

 

 

2. Maddeler

 

a) Katılar: Ice, meat, butter, cheese, bread, gold, silver, wood, iron, glass, paper, wool, cotton…

 

b) Sıvılar: water, oil, milk, tea, soup, blood, coffee…

 

c) gazlar: steam, air, oxygen, smoke, pollution …

 

d) Küçük Parçacıklı Maddeler: rice, sugar, corn, dust, sand, wheat, pepper, flour, dirt…

 

3. Soyut İsimler

 

Advice, health, wealth, information, anger, education, fun, help, honesty, importance, beauty, justice, luck, peace, truth, violence, homework, intelligence, knowledge, sleep, happiness,…

 

4.Aktiviteler: working, running, walking, staying…

 

5. Diller: Turkish, English,

 

6. Dersler: Physics, chemistry, history, mathematics ….

 

7. Oyunlar: Chess, football, rugby…

 

Hepsi tekil fiil alırlar ve çoğul biçimde kullanılamazlar. A, An alamazlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Nouns Articles Quantifiers

Diğer Gramer Konular

·          Subject Pronouns (I , You, He,She…)

·          Object Pronouns (me, you, him, her )

·          Possessive Adjectives (my, your, her )

·          Possessive Pronouns  (mine, yours, hers)

·          Reflexive Pronouns (myself, himself)

·          Plural Countable Nouns (Çoğullar)

·          Irregular Nouns (Düzensiz İsimler)

·          Uncountable  Nouns (Sayılamayan İsimler)

·          Both Countable and Uncountable Nouns

·          A An The

·          Some Any

·          A few A little

·          Many Much

·          A lot of – Lots of

·          Both  Either Neither

·          None Plenty Most

·          All Whole Half

·          Each Every

·          Plenty of Enough  A number of, A Great Deal

·          Expressions of Quantity (Tablo)

·          Indefinite Pronouns (Somebody, Anybody…)

·          Reciprocal Pronouns (each other)

·          A great deal, Amount, Quantity

 Modals, Tenses, adverbial clauses

Noun Clauses, If Clauses Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund infinitive Relative clause, Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 


 [A1]Çok para var

 [A2]Bu bilgi önemli

 [A3]Bu dersler önemli.

 [A4]Şeker gereklidir.

 [A5]Bu mobilya çok pahalı.

 [A6]Odada dört sandalye vardır.

 [A7]Türkiye’de meyve boldur.

 [A8]Sepette beş elma var.

 [A9]Mücevherat kadınların en genel sahip oldukları nesnedir.

 [A10]Yüzüklerimden ikisi kayıp.

 [A11]Yeni diyete başladığından bu yana sağlığı büyük gelişme gösterdi.

 [A12]Yürüyüş en önemli aktivitemdir.

 [A13]Tarih geçmiş hakkında bilgi verir.

 [A14]İngilizce çok zor.

 [A15]Su banyo için yeterince sıcak mı?

 [A16]Şeker şeker pancarından yapılır.

 [A17]Buz o derece üstünde erir.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber