İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                      Active Passive (Etken Edilgen)

Diğer Gramer Konular

Passive with Tenses

 

Passive with Modals

 

Passive with Gerunds

Get Passive

 

Stative Passive

Indirect Objects as passive Subjects

 

It is said that…

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns,Zamanlar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET -  Passive  (Edilgen Çatı - GET)

 

“Edilgen” (passive)  cümlede zamana göre “be fiilinin” uygun bir şekli kullanılmaktadır. “Be fiili” yerine “get” kelimesi de kullanılabilir. “Get” kelimesi daha çok konuşma dilinde kullanılmaktadır.

 

v       The young thief was caught.

The young thief got caught.  [A1]                        

 

v       All the work will be finished by tomorrow.

All the work will get finished by tomorrow.[A2]                        

 

v       My cousin has been accepted by Harvard         University.                                        

My cousin has gotten accepted by Harvard University[A3] .

 

v       I cannot believe that all the things at home gotbroken.[A4]                                                                     

v       I don’t know here. I hope we don’t get lost.[A5] 

 

v       You must get dressed immediately.We are late[A6] .

 

v       I get paid on Mondays. So wait until tomorrow.[A7] 

 

v       They  will get engaged next week.[A8] 

 

v       He got fired from his job[A9] .

 

 

 

 

Annoy, please, surprise, frighten, dissappoint… gibi fillere dikkat:

(kızdırmak, memnun etmek, şaşırtmak, korktmak, hayal kırıklığına uğratmak)

 

v       They dissappointed me.[A10] 

 

I got dissappointed[A11] 

 

v       He annoyed me by telling a lie[A12] 

 

I got annoyed when he told a lie[A13] 

 

v       You suprised me[A14] 

 

I got surprised.[A15] 

 

v       The dog frightened me.[A16] 

 

I got frightened by the dog[A17] .

 

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                      Active Passive (Etken Edilgen)

Diğer Gramer Konular

Passive with Tenses

 

Passive with Modals

 

Passive with Gerunds

Get Passive

 

Stative Passive

Indirect Objects as passive Subjects

 

It is said that…

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns,Zamanlar,

 

 

 

 

 

 

 

 


 [A1]Genç hırsız yakalandı.

 [A2]Tüm iş yarına kadar bitirilecek.

 [A3]Kuzenim Harvard Üniversitesi tarafından kabul edildi.

 [A4]Evdeki tüm her şeyin kırıldığına inanamıyorum.

 [A5]Buraları bilmiyorum. Umarım kaybolmayız.

 [A6]Hemen giyinmelisin. Geç kaldık.

 [A7]Pazartesileri bana ödeme yapılır. Bu yüzden yarını bekle.

 [A8]Gelecek hafta nişanlanacaklar

 [A9]İşinden kovuldu.

 [A10]Beni hayal kırıklığına uğrattı.

 [A11]Hayal kırıklığına uğradım.

 [A12]Yalan söyleyerek beni kızdırdı.

 [A13]Yalan söyleyince kızdım.

 [A14]Beni şaşırttın.

 [A15]Şaşırdım.

 [A16]Köpek beni korkuttu.

 [A17]Köpekten korktumİNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber