İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                      Active Passive (Etken Edilgen)

Diğer Gramer Konular

Passive with Tenses

 

Passive with Modals

 

Passive with Gerunds

Get Passive

 

Stative Passive

Indirect Objects as passive Subjects

 

It is said that…

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns,Zamanlar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passive With Modals

 

“Must, should, ought to, will, have to, can, may, might…” gibi yardımcı fiillerin (modals)  bulunduğu cümleler yardımcı fiillerden sonra “be” ve fiilin üçüncü halinin kullanılması ile edilgen çatı haline getirilirler.

 

           

v       A: Is that box going to be on my desk all day?[A1]   

                                                                                       

B: No. It will be removed by afternoon[A2] .                          

 

v          They must count the plates[A3] .                   (etken)  

           

               The plates must be counted[A4]                 (edilgen)               

 

v       You should open the window[A5] .                    (etken) 

       

The window should be opened[A6] .          (edilgen)               

 

v       We ought to warn him[A7] .                               (etken)

               

He ought to be warned[A8] .                       (edilgen)     

 

v       She had to be taken to hospital.[A9] 

 

v       The match had better be delayed[A10] 

 

v       He is supposed to be warned about his indiscipline.[A11] 

 

v       The books will be translated.[A12] 

 

v       Taner is going to be given a present[A13] 

 

Past Modals

 

 

v       The murderer should have been given life long prison.[A14] 

 

v       The table must have been cleaned.[A15] 

 

v       She can’t have been lied.[A16] 

 

v       The school would have been completed.[A17]  (if Clause type 3)

 

v       They might /may /could have been told the truth.[A18] 

 

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                      Active Passive (Etken Edilgen)

Diğer Gramer Konular

Passive with Tenses

 

Passive with Modals

 

Passive with Gerunds

Get Passive

 

Stative Passive

Indirect Objects as passive Subjects

 

It is said that…

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns,Zamanlar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [A1]Bu kutu, bütün gün masamın üzerinde mi  duracak?

 [A2]Hayır. İkindi gibi kaldırılacak.

 [A3]Tabakları saymalılar.

 [A4]Tabaklar sayılmalı.

 [A5]Pencereyi açmalısın.

 [A6]Pencere açılmalı.

 [A7]Onu ikaz etmemiz gerekir.

 [A8]O ikaz edilmelidir

 [A9]Hastanye götürülmesi gerekti.

 [A10]Maç iptal edilse iyi olur.

 [A11]Disiplinsizliğinden dolayı uyarılmalı.

 [A12]Kitaplar çevrilecek.

 [A13]Taner’e bir hediye verilecek.

 [A14]Katile ömür boyu hapis cezası verilmeliydi.

 [A15]Masa temizlenmiş olmalı

 [A16]Ona yalan söylenmiş olamaz

 [A17]Okul tamamlanırdı

 [A18]Onlara gerçek söylenmiş olabilir.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber