İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                      Active Passive (Etken Edilgen)

Diğer Gramer Konular

Passive with Tenses

 

Passive with Modals

 

Passive with Gerunds

Get Passive

 

Stative Passive

Indirect Objects as passive Subjects

 

It is said that…

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns,Zamanlar,

 

 

 

 

Passive Voice (Edilgen Yapı)

 

Simple Present Tense

 

Geniş Zamanda bir cümleyi edilgen (passive) hale dönüştürmek için cümleye “to be” fiilini eklenir ve ana fiilin üçüncü halini kullanılır. Ayrıca eylemi yapanın, yani öznenin bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda edilgen yapı (passive) kullanılır.

 

v       Somebody cleans the office every day.[A1] 

 

v       The office is cleaned every day.[A2] 

 

 

v       They make butter from milk.[A3] 

 

v       Milk is made from butter.[A4] 

 

 

v       People make glass from sand[A5] 

 

v       Glass is made from sand.[A6] 

 

Soru Yapılrıken yardımcı fiil başa geçer.

 

v       Does somebody clean the room every day?[A7] 

 

v       Are these rooms cleaned every day?[A8] 

 

 

v       Is butter made from milk?[A9] 

 

v       How often are these rooms cleaned? [A10] 

 

v       When is the car washed?[A11] 

 

 

 

 

Simple Past Tense

 

Geçmiş Zamanda bir cümleyi edilgen (passive) hale dönüştürmek için cümleye “to be” fiilini eklenir ve ana fiilin üçüncü halini kullanılır. Ayrıca eylemi yapanın, yani öznenin bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda edilgen yapı (passive) kullanılır. Etken (active) cümlenin nesnesi, edilgen (passive) cümlenin öznesi konumuna geçer. Bazı fiiller yüklem olduklarında nesne alırlar ve böyle fiiller "geçişli fiiller" olarak adlandırılırlar. Nesne almayan fiillere ise "geçişsiz fiiller" denir. Geçişsiz fiillerin bulunduğu  cümlelerde eylem doğrudan nesneden etkilenmediği için edilgen yapı kullanılamaz.

 

 

 

Özne

Fiil

Nesne

Eylemi Yapan

ETKEN CÜMLE

The secretary

typed

the letters.

____

EDİLGEN CÜMLE

The letters

were typed

____

by the secretary.

 

v       The thieves stole the diamond[A12] .               (etken)  

             

v       The diamond was stolen by the thieves[A13] . (edilgen)               

 

v       We were all invited to the birthday party[A14] .              

 

v       Michael wasn’t hurt in the accident[A15] .     

                              

v       Was this area swept yesterday morning?[A16]   

               

v       When was the flight to Antalya cancelled?[A17]             

 

v       I slept at eleven o’clock last night. [A18]    (Bu cümlenin edilgen hali olmaz, çünkü “sleep” geçişsiz bir fiildir.Yani kendisinden sonra nesne almaz.)

 

 

 

Present Progressive Passive and Past Progressive Passive

(Edilgen Yapıda Sürekli Şimdiki Zaman ve Sürekli Geçmiş Zaman)


Edilgen (passive) cümlede özneden sonra “be” yardımcı fiili gelir. Sürekli (progressive) olduğunu ifade etmek içinde “being” kullanılır ve devamında fiilin üçüncü hali (V3) kullanılır.

 

v       He is writing a letter.[A19] 

 

v       A letter is being written.[A20]                                           

v       He was writing a letter[A21] .

 

v       A letter was being written[A22] .                                       

 

 

v       The door is not being painted.[A23] 

 

v       Are the cars being washed?[A24]       

 

v       The computers were being used[A25] .             

 

v       Was the man being questioned?[A26]               

 

       

 

Present Perfect Passive

(Şimdiki Bitmiş Zamanın Edilgen Yapısı)

 

Bir fiilin edilgen çatı, halli esas olarak cümleye to be fiilini sokmak ve ana fiilin (past participle  geçmiş zaman ortacı) yani üçüncü şeklini bunun yanında kullanarak meydana getirilir.

 

 

 

 

SUBJECT

VERB

OBJECT

AGENT

ACTIVE VOICE

Giovanni

has helped

Mehmet

 

PASSIVE VOIVE

Mehmet

has been helped

 

by Lt Giovanni

 

 

Active Voice : (Etken Yapı)

v       Giovanni has helped Mehmet [A27] .                

Passive Voice: (Edilgen Yapı)

v       Mehmet has been helped by  Giovanni. [A28]                                                 

 

Görüldüğü gibi edilgen çatıda etken çatıdaki özneler kullanılmamıştır. Bu konuya dikkat edilmelidir. İngilizce’de edilgen çatı, bir eylemi yapan kişi veya kişiler önemli olmayıp yapılan fiil ve bunun sonucu önemli olduğu zaman kullanılır. Yani bir işi yapan değil , yapılan iş önemli olduğu zaman edilgen çatı kullanılmalıdır.

 

Etken: My father has whitewashed our house. [A29]             

Edilgen çatı: Our house has been whitewashed. [A30]           

 

 

Past Perfect Passive

 

 

Main Clause (ana cümle)

 

 

 

Voice

Subject (Özne)

Verb

(Fiil)

Object

(Nesne)

Time Expression

Active (Etken)

John

had finished

the report

before Al left

Passive(Edigen)

The report

had been finished

 

before Al left

 

v       The house had been painted before I came.[A31] 

 

 

 

Future Perfect Tense

 

v       They will have cleaned the house by noon.[A32] 

 

v       The house will have been cleaned by noon.[A33] 

 

 

 

v       They will have built the bridge by 2009.[A34] 

 

v       The bridge will have been built by 2009.[A35] 

 

 

www.ingilizceders.biz 

 

ANA SAYFA                      Active Passive (Etken Edilgen)

Diğer Gramer Konular

Passive with Tenses

 

Passive with Modals

 

Passive with Gerunds

Get Passive

 

Stative Passive

Indirect Objects as passive Subjects

 

It is said that…

 Modals, relative clauses

Adverbial Clauses, Articles, Pronouns,Zamanlar,

 

 

 

 

 

 

 


 [A1]Biri ofisi hergün temizler.

 [A2]Ofis her gün temizlenir

 [A3]Sütten tereyağı yaparlar

 [A4]Sütten tereyağı yapılır.

 [A5]İnsanlar kumdan cam yaparlar.

 [A6]Cam kumdan yapılır.

 [A7]Biri odayı her gün temizler mi?

 [A8]Bu odalar her gün temizlenir mi?

 [A9]Tereyağı sütten mi yapılır?

 [A10]Bu odalar ne sıklıkla temizlenir?

 [A11]Araba ne zaman yıkanır?

 [A12]Hırsızlar elması çaldılar.                        

 [A13]Elmas hırsızlar tarafından çalındı.

 [A14]Hepimiz doğum günü partisine davet edildik.

 [A15]Michael kazada yaralanmadı.

 [A16]Bu alan dün sabah temizlendi mi?

 [A17]Antalya seferi ne zaman iptal edildi?

 [A18]Dün gece saat 11’de uyudum.

 [A19]O bir mektup yazıyor.

 [A20]Bir mektup yazılıyor.     

 [A21]Bir mektup yazıyordu.

 [A22]Bir mektup yazılıyordu.

 [A23]Kapı boyanmıyor.

 [A24]Arabalar yıkanıyor mu?

 [A25]Bilgisayarlar kullanılıyordu.

 [A26]Adam sorgulanıyor muydu?

 [A27]Giovanni .Mehmet’e yardım etti.

 [A28]Mehmet’e  Giovanni tarafından yardım edildi.

 [A29]Babam evimizi boyadı

 [A30]Evimiz beyaza boyandı.

 [A31]Eve gelden ev boyanmıştı.

 [A32]Öğlene kadar evi boyamış olacaklar.

 [A33]Öğlene kadar ev boyanmış olcak.

 [A34]2009 yılına kadar köprüyü yapmış olacaklar.

 [A35]2009 yılına kadar köprü yapılmış olacaklar.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber