İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber

www.ingilizceders.biz

 

ANA SAYFA                                     Adjective Clauses

Diğer Gramer Konular

 

                (Özne – Fiil uyumu)

 Modals, adverbial clauses

Noun Clauses, Articles, Pronouns,Adjectives, adverbs , pronouns, gerund ingfinitive Active Passive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miktar İfadeleri (Expressions of Quantity)

 

Relative Clause,  “of” içeren miktar ifadeleri içerebilir: some of, many of, most of, none of, two of, half of, both of, neither of, each of, several of, a few of, little of, a number of…gibi.

 


Bu ifadeler kullanıldığında sadece “whom, which, whose” kullanabilir.

 


Her zaman virgül kullanılır.

 


v      In my English class there are 10 students[A1] . Most of them are from İzmir.[A2] 

v      In my English class there are 10 students, most of whom are from İstanbul.[A3] 

 

v      I bought five books. [A4] Two of them are about music.[A5] 

v      I bought five books, two of which are about music[A6] .

 

v      They talked about Mary[A7] . One of her problems was coming to class late.[A8] 

v      They talked about Mary, one of whose problems was coming to class late.[A9] 

 


 

Örnekler:

v      She received two job offers, neither of which she accepted.[A10] 

v      They are  proud of their success, much of which has been because of hard work.[A11] 

v      I have three sisters, all of  whom are living in İstanbul.[A12] 

v      Shakespeare is one of the writers, most of whose works are stil very popular nowadays.[A13] 

v      She tried five pairs of shoes, none of which she liked.[A14] 

v      The new school has 500 hundred students, many of whom are boys.[A15] 

v      Last night we watched a romantic movie, one of  whose scenes I will never forget.[A16] 

  [A1]Sınıfımda 10 öğrenci var.

 [A2]Onların çoğu İzmirli.

 [A3]Sınıfımda çoğu İzmirli olan 10 öğrenci var.

 [A4]Beş kitap aldım.

 [A5]Onların iki tanesi müzik hakkında

 [A6]İki tanesi müzik hakkında olan beş kitap aldım.

 [A7]Mary hakkında konuştular.

 [A8]Onun sorunlarından birisi derse geç gelmektir.

 [A9]Sorunlarından biri derse geç gelmek olan Mary hakkında konuştular.

 [A10](Hiçbirini )kabul etmediği iki iş teklifi aldı.

 [A11]Büyük kısmı çok çalışmadan dolayı olan başarılarından gurur duyuyorlar.

 [A12]Hepsi İzmir’de yaşayan üç kız kardeşim var.

 [A13]Shakespeare, eserlerinin çoğu günümüzde de popüler olan yazarlardan biridir.

 [A14]Hiçbirini beğenmediği beş çift ayakkabıyı denedi.

 [A15]Okulun çoğu erkek olan 500 öğrencisi var.

 [A16]Dün gece sahnelerinde birini asla unutmayacağım romantik bir film izledik.İNGİLİZCE VİDEO DERSLER VE KELİME EZBER
İngilizce video dersler ve kelime ezber