on the bed in a sentence

I sat on the bed. <----> Yatağa oturdum.

He lay on the bed. <----> O, yatakta yatıyordu.

He sat on the bed. <----> O, yatağın üzerine oturdu.

Tom sat on the bed. <----> Tom yatağa oturdu.

He lay down on the bed. <----> O, yatağa uzandı.

He sat down on the bed. <----> O, yatakta oturdu.

He was lying on the bed. <----> O, yatağın üstünde yatıyordu.

Stop jumping on the bed. <----> Yatakta zıplamayı kes.

The sheet is on the bed. <----> Çarşaf yatağın üstünde.

Tom lay down on the bed. <----> Tom yatağa uzandı.

Tom sat down on the bed. <----> Tom yatağın üzerinde oturdu.

Tom was lying on the bed. <----> Tom yatakta yatıyordu.

Tom was jumping on the bed. <----> Tom yatağa atlıyordu.

Tom was sitting on the bed. <----> Tom yatağın üzerinde oturuyordu.

Two sheets were on the bed. <----> İki çarşaf yataktaydı.

Please lie still on the bed. <----> Lütfen hareket etmeden yatakta uzanın.

Put two blankets on the bed. <----> Yatağa iki battaniye koyun.

I found him lying on the bed. <----> Onu yatakta uzanırken buldum.

She laid her baby on the bed. <----> O, bebeğini yatağa yatırdı.

Tom’s suitcase is on the bed. <----> Tom’un bavulu yatağın üzerinde.

Don’t let Tom jump on the bed. <----> Tom’un yatağa atlamasına izin verme.

He lay on his back on the bed. <----> O yatakta sırtüstü yatıyor.

Tom wasn’t jumping on the bed. <----> Tom yatakta atlamıyordu.

Don’t let him climb on the bed. <----> Onun yatağa tırmanmasına izin verme.

Mary threw her purse on the bed. <----> Mary çantasını yatağa attı.

She put clean sheets on the bed. <----> O, temiz çarşafları yatağın üstüne koydu.

The baby is sleeping on the bed. <----> Bebek yatakta uyuyor.

Tom sat cross-legged on the bed. <----> Tom yatakta bacak bacak üstüne atmış oturuyordu.

Tom changed the sheets on the bed. <----> Tom yataktaki çarşafları değiştirdi.

Tom is lying face down on the bed. <----> Tom yatakta yüzükoyun uzanıyor.

The mother laid her baby on the bed. <----> Anne bebeğini yatağa yatırdı.

My mother put clean sheets on the bed. <----> Annem, yatağın üstüne temiz çarşaf koydu.

She lay on the bed with her eyes open. <----> Gözleri açık şekilde yatağa uzandı.

Tom lay on the bed with his eyes open. <----> Tom gözleri açık yatakta yatıyordu.

There are two cats sleeping on the bed. <----> Yatakta uyuyan iki kedi var.

Tom is on the bed, talking on the phone. <----> Tom yatakta, telefonda konuşuyor.

She went into the room and lay on the bed. <----> Odaya gitti ve yatağa yattı.

The mother lay beside her baby on the bed. <----> Anne bebeğinin yanında yatakta yatıyordu.

The mother lay beside her baby on the bed. <----> Anne yatakta bebeğinin yanında uzanıyordur.

The mother laid her baby on the bed softly. <----> Anne bebeğini usulca yatağa koydu.

Tom started bouncing up and down on the bed. <----> Tom yatağın üstünde yukarı aşağı sıçramaya başladı.

Tom told his children to quit jumping on the bed. <----> Tom çocuklarına yatağın üstüne atlamaktan vazgeçmelerini söyledi.

He awoke to find himself lying on the bed in the hospital. <----> Uyandığında kendini hastanede bir yatakta yatarken buldu.

Tom turned on the TV, stretched out on the bed, and fell asleep. <----> Tom televizyonu açtı, yatağa uzandı ve uykuya daldı.