on your back ile ilgili cümleler

Turn on your back. <----> Sırtınızı açın.

There’s something on your back. <----> Sırtında bir şey var.