out back ile ilgili cümleler

My car’s out back. <----> Benim arabam dışarıda geride.

Tom’s car is still out back. <----> Tom’un arabası hâlâ arkada.

Tom’s car is still parked out back. <----> Tom’un arabası hala dışarıda park edilmiş durumda.