Sorry to bother you ile ilgili cümleler

Sorry to bother you. — Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm.

I’m sorry to bother you. — Seni rahatsız ettiğim için üzgünüm.

I’m sorry to bother you again. — Seni tekrar rahatsız ettiğim için üzgünüm.

I’m really sorry to bother you. — Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten üzgünüm.

I’m sorry to bother you at home. — Seni evde rahatsız ettiğim için üzgünüm.

I’m sorry to bother you so often. — Sizi çok sık rahatsız ettiğim için üzgünüm.

I’m sorry to bother you at a time like this. — Böyle bir zamanda sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.