tired from ile ilgili cümleler

I am tired from walking. <----> Ben yürümekten usandım.

I’m very tired from work. <----> Ben işten çok yoruldum.

He is tired from overwork. <----> O, fazla çalışmaktan dolayı yorgundur.

I was tired from studying. <----> Çalışmaktan yoruldum.

I was tired from the work. <----> Ben işten yorgundum.

I was tired from watching TV. <----> Televizyon izlemekten bıktım.

I’m tired from lack of sleep. <----> Uykusuzluktan yoruldum.

I’m tired from the long walk. <----> Uzun yürüyüşten dolayı yoruldum.

I am very tired from swimming. <----> Ben yüzmekten dolayı çok yorgunum.

I am very tired from teaching. <----> Öğretmekten çok yoruldum.

He was tired from his long walk. <----> Uzun yürüyüşünden dolayı o yorgundu.

I am very tired from the hard work. <----> Zor işten dolayı çok yorgunum.

I was tired from doing my homework. <----> Ödevimi yapmaktan yoruldum.

I felt tired from having worked for hours. <----> Saatlerce çalışmaktan yoruldum.

I am dead tired from walking around all day. <----> Bütün gün yürümekten çok yoruldum.

I felt a bit tired from swimming all morning. <----> Bütün sabah yüzmekten biraz yoruldum.

The little children looked tired from swimming. <----> Küçük çocuklar yüzmekten yorgun görünüyorlardı.

tired from the hard work, he went to bed earlier than usual. <----> Sıkı işten yorulduğu için, o her zamankinden daha erken yatmaya gitti.