tired from ile ilgili cümleler

I am tired from walking. <----> Ben yürümekten usandım.

I’m very tired from work. <----> Ben işten çok yoruldum.

He is tired from overwork. <----> O, fazla çalışmaktan dolayı yorgundur.

I was tired from studying. <----> Çalışmaktan yoruldum.

I was tired from the work. <----> Ben işten yorgundum.

I was tired from watching TV. <----> Televizyon izlemekten bıktım.

I’m tired from lack of sleep. <----> Uykusuzluktan yoruldum.

I’m tired from the long walk. <----> Uzun yürüyüşten dolayı yoruldum.

I am very tired from swimming. <----> Ben yüzmekten dolayı çok yorgunum.

I am very tired from teaching. <----> Öğretmekten çok yoruldum.

He was tired from his long walk. <----> Uzun yürüyüşünden dolayı o yorgundu.

I am very tired from the hard work. <----> Zor işten dolayı çok yorgunum.

I was tired from doing my homework. <----> Ödevimi yapmaktan yoruldum.

I felt tired from having worked for hours. <----> Saatlerce çalışmaktan yoruldum.

I am dead tired from walking around all day. <----> Bütün gün yürümekten çok yoruldum.

I felt a bit tired from swimming all morning. <----> Bütün sabah yüzmekten biraz yoruldum.

The little children looked tired from swimming. <----> Küçük çocuklar yüzmekten yorgun görünüyorlardı.

tired from the hard work, he went to bed earlier than usual. <----> Sıkı işten yorulduğu için, o her zamankinden daha erken yatmaya gitti.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence